Viso?iji delovi Sjenice nemaju vodu

Arhiva Vijesti 2010

Poslednja ve?a havarija na vodovodnom sistemu Sjenice, jo jedan je u nizu razloga neophodnosti detaljne rekonstrukcije sistema za vodosnabdevanje u ovom gradu. Naime, od prole nedelje, kada se desio kvar na jednoj, od svega dve pumpe na crpnoj stanici Suho polje, viso?iji delovi Sjenice, uopte nemaju vodu. Pokvarena pumpa je na remontu u Niu, a zbog nepostojanja rezervne, grad se vodom snabdeva smanjenim kapacitetom, jer sa jednom pumpom u pogonu, voda stie samo do stanovnika u niim delovima Sjenice. Ako sve bude teklo po planu, vodosnabdevanje punim kapacitetom, o?ekuje se po?etkom naredne nedelje.
”Jo pre godinu dana upozoravao sam na neophodnost nabavke rezervne pumpe za vodu. Jer, obe pumpe na crpnoj stanici Suho polje, stare su 23 godine, i od kada su postavljene, one su u stalnoj eksploataciji, a remont nije vren poslednjih dvanaest godina”, izjavio je medijima direktor Javnog komunalnog preduze?a ”Vrela” u Sjenici, Ismet Mehmedbai?. On je istakao da ?e remont havarisane pumpe trajati od 7 do 10 dana, a da bi se na nabavku nove, koja bi trebalo da se izra?uje po narudbini jer je odavno nema u prodaji, ?ekalo i do 45 dana. S obzirom na starost i stalnu eksploataciju postoje?ih pumpi, Sjeni?anima ostaje da se nadaju da, u me?uvremenu, dok se ne izvri remont jedne, na drugoj, jedinoj pumpi u pogonu, ne do?e do kvara, to bi na nekoliko dana uzrokovalo potpuni prekid vodosnabdevanja u ovom gradu.

Facebook komentari
Čitaj još:  Sjenika predstava "SJUTRA" nagraena za najbolju reiju i najbolju muziku

Leave a Reply