Prvi internacionalni karate turnir Sjenica open 2010

Arhiva Vijesti 2010

Pred sjeni?kim ljubiteljima karatea, i pod nadzorom sudija nacionalnog, evropskog i svetskog ranga, na borilitima u Sportskoj hali u Sjernici prole nedelje, odmerilo je snage ukupno 269 takmi?ara iz 21 kluba iz Srbije, Crne Gore, BiH i Makedonije. Pored KK ”Sjenica”, u organizaciji Prvog internacionalnog karate turnira ”Sjenica open 2010”, u?estvovali su: Karate federacija Srbije, Ustanova za sport i rekreaciju, Optina Sjenica i sponzori, a turnir je sve?ano otvorio predsednik optine Muriz Turkovi?.
Iako najuspeniji u ukupnom plasmanu, sa 24 zlatne, 18 srebrnih i 23 bronzane medalje, KK ”Sjenica”, kao klub doma?in, po tradicionalnom karate obi?aju, nije bio u konkurenciji najuspenijih. Titula prvoplasiranih ustupljena je novopazarskom karate klubu ”ampion”, koji je na ovom takmi?enju osvojio 7 zlatnih, 3 srebrne i 4 bronzane medalje. Pehar za drugo mesto u ukupnom plasmanu uru?en je KK ”Fap” iz Priboja sa 6 zlatnih, 3 srebrne i 3 bronzane medalje, dok je KK ”Uice” iz Uica, sa 6 zlatnih medalja zauzeo poziciju tre?eplasiranog kluba u ukupnom plasmanu. Za najuspeniju takmi?arku u borbama, proglaena je sjeni?ka i dravna prvakinja, Fahira Fazli?, a pehar najuspenijeg takmi?ara poneo je Nermin Ze?irovi? iz novopazarskog KK ”ampion”.
Prvi internacionalni karate turnir u Sjenici, obeleila je i Povelja bratimljenja, koju su potpisali, Meaz Zenovi?, ispred KK ”Sjenica” i Stanojlo-Noka Milosavljevi?, ispred para?inskog KK ”Samuraj”. Pored najboljih rezultata i na doma?em terenu, najuspeniji sportski klub Sjenice, KK ”Sjenica”, po oceni u?esnika i renomiranih poznavalaca karatea, dokazao se i kao uspean organizator i doma?in. ”Po?ev od ulaska u salu pa nadalje, organizacija je izvanredna! Nije to samo organizacija sportske priredbe, nego organizacija u kojoj se ose?a i jedna ljudska toplina, jer su svi zvani?nici Karate federacije Srbije tako lepo do?ekani”, rekao je u izjavi za medije, jedan od sudija, ina?e predsednik Komisije za edukaciju trenera i sudija u karateu, Mom?ilo-Cicko Petrovi?. On je tom prilikom posebno pohvalio sjeni?ku karatistkinju, Fahiru Fazli?, za koju je kazao da predstavlja ”biser karatea u Srbiji”. Manji broj takmi?ara od o?ekivanog, Petrovi? je objasnio ?injenicom da su, uo?i Svetskog prvenstva u Beogradu, koje ?e se odrati krajem meseca, u?estalija karate takmi?enja u Srbiji. Turniri su prole nedelje, kada i u Sjenici, odravani istovremeno i u Zrenjaninu i Aran?elovcu. Sve pohvale organizaciji turnira u Sjenici uputio je i jedan od trojice sudija sa svetskom licencom u Karate federaciji Srbije, Mileta Koprivica. ”Turnir je vrlo lepo organizovan i zadovoljstvo mi je da sudim ovde. A ovoliki broj mladih takmi?ara ukazuje na to da je budu?nost karatea u ovom kraju na zavidnom nivou.”

Facebook komentari
Čitaj još:  Sjeni?ki karatisti osvojili 15 medalja

Leave a Reply