Naučni radovi iz Sjenice prezentovani na međunarodnim konferencijama

Video, Vijesti 2013

Razmena podata oduvek je bila od velikog značaja za društvo, utičući na njegov razvoj i prosperitet. To naročito postaje izraženo u savremenom društvu u kome laka i brza razmena informacija omogućava efikasnu organizaciju niza poslovnih i privatnih aktivnosti. Dosadašnji razvoj telekomunikacionih mreža odvijao se tako što se za svaki servis izrađivala posebna infrastruktura. Tako su postojale javna mreža za telefonski servis, telegrafski servis, i prenos podataka. Pojavom novih tehnologija, danas je moguće preko jedne mreže preneti sve vrste servisa:govor, tekst, slika. Zadnjih godinu dana imao sam dva naučna rada iz oblasti telekomunikacija, koji su koji su prezentovani na dve međunarodne konferencije.
Prvi rad je prezentovan u Beogradu, na međunarodnoj konferenciji Telfor, a odnosi se na praktično skraćenje preplatničke petlje, upotrebom različitih sredina za prenos (Optički i bakarni kablovi), kao i upotrebu multiservisnih pristupnih čvorova IPAN_ova, koji funkcionišu na bazi internet protokola, a u cilju što efikasnijeg pružanja BB usluga.
Drugi rad je prezentovan na međunarodnoj konferenciji infoteh, koja je održana u BIH, a odnosi se na upotrebu hibridnog načina napajanja, odnosno upotreba energije sunca i vetra u napajanju telekomunikacione opreme, preciznije radio baznih stanica.

Mr Elmedin Biberović – dipl.inž.elektrotehnike

Facebook komentari
Čitaj još:  Pojavio se snimak kada je Turkinja zadobila smrtonosni udarac (Video)

Leave a Reply