Ovlašćena kancelarija Baltić

Reklame

Moje dvadesetogodišnje radno iskustvo na mjestu sudije je garancija za uspješnu saradnju u poslovima:
– kupovine i prodaje
– zastupanja pred sudovima i drugim organima
– regulisanja penzija i radnog staža u domovini
– osiguranja
– sastavljanje svih vrsta podnesaka
i u svim drugim pravnim poslovima koji se odnose na Srbiju,
Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju i
Sloveniju.
Zajednički rad u advokatskoj kancelariji Lütkens-Hess u Kölnu
omogućuje vam kvalitetno zastupanje na maternjem jeziku,
bez angažovanja prevodioca.
Tel.++49/2421 2089161
Mob. 01639019241

 

Čitaj još:  Kancelarija za mlade Sjenice traži osnivanja Saveta za mlade

 

Facebook komentari

Leave a Reply