Jedna povreda izbornog procesa u Sjenici

Vijesti 2014

Beograd — Agencija za borbu protiv korupcije sprovodiće monitoring izborne kampanje do zatvaranja birališta, u nedelju, kaže zamenik direktora Agencije Vladan Joksimović.

Bilo je nekoliko izolovanih incidenata, ali samo je jedan prijavljen policiji, a dogodio se u Sjenici, naveo je Joksimović i dodao da je stepen ozbiljnosti povrede, odnosno nivo onemogućavanja posmatrača da obave svoj posao, procenjivan upravo u dogovoru s posmatračima na terenu.

Podsetio je da je Agencija upozorila političke subjekte, njihove članove i aktiviste da se rad posmatrača Agencije tokom izborne kampanje ne sme opstruirati ni na jedan način.

”Apelovali smo na javnost da omoguće rad posmatračima i zahvalni smo im što je sve proteklo bez nekih većih incidenata”, rekao je Joksimović dodajući da je Agencija naišla na podršku političkih subjekata i njihovih aktivista koji su se pridržavali propisa.

Navodeći da Agencija dobija nedeljne izveštaje preko centralnih koordinatora i da je zadovoljna njihovim kvalitetom, on je ukazao da se monitoring završava na dan izbora u 20 časova.

Ponovio je da posmatrači na terenu gledaju na šta stranke troše novac, koji su njihovi troškovi, koliko imaju bilborda, plakata, postera, kakve promotivne materijale dele i kada organizuju javni skup koliko ih on košta.

”Posmatrači gledaju i da li eventualno ima zloupotreba javnih resursa u promociji odredjene političke stranke, odnosno ideje koju ona zastupa”, rekao je Joksimović i naveo da je u Beogradu angažovano 48 posmatrača, a u ostala 22 grada još 94 posmatrača.

Ukazujući da se preliminarni rezultati monitoringa na temu šta su sve posmatrači javili i koje su podatke prikupili, mogu očekivati neposredno nakon izbora, uz napomenu da su to samo informacije sa terena. Kad je reč o kontroli finansiranja političkih subjekata, to će, dodao je, morati malo da sačeka.

Naime, politički subjekti i svi učesnici političke utakmice su u obavezi da 30 dana nakon proglašenja konačnih rezultata izbora dostave Agenciji finansijske izveštaje izborne kampanje, a Agencija ih onda uporedjuje s podacima posmatrača na terenu, ali i sa drugim informacijama koje dobija od drugih državnih organa – Poreške uprave, policije, raznih ministarstava i pravnih lica sa kojima su politički subjekti sklapali pravne poslove.

“Sve te podatke zatim ukrštamo i pravimo izveštaj. To je dosta složen i komplikovan posao koji zahteva određeno vreme, ali svakako jedan razuman rok za objavu je nešto što možemo da obećamo javnosti”, rekao je Joksimović.

Facebook komentari
Čitaj još:  Zahvalnice Sjenici za prihvatanje azilanata - VIDEO

Leave a Reply