Proizvođači pešterskog sira zajedno osvajaju tržište

Vijesti 2012

Danas je u Novom Pazaru održana Osnivačka skupština Pešter agro klastera koji obuhvata proizvođače i prerađivače mleka i mlečnih proizvoda u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.

Glavni cilj ovog udruženja je razvijanje agrarnog sektora, pa će, pored ostalog, biti olakšan plasman mleka, sira i kajmaka sa Pešterske visoravni na domaćem i stranom tržištu, kroz zajednički nastup proizvođača.

– Među ciljevima klastera je i razvijanje marketinga, olakšavanje većih ulaganja u ovu granu poljoprivrede, uspostavljanje saradnje sa pratećim delatnostima, kao i zaštita geografskog porekla jedinstvenih proizvoda ovog područja – rekao je Dobrivoje Stančić, menadžer komponente za opštinsko upravljanje i planiranje razvoja Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES.

Finansijsku podršku za osnivanje klastera pružili su Evropska unija i Vlada Švajcarske, preko EU PROGRES, i Češka razvojna agencija, dok Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA koordinira aktivnosti.

Čitaj još:  Gorska služba Sjenica - obuka novih članova

Tokom sledećih nekoliko godina, Pešter agro klaster trebalo bi da unapredi tehnologiju i sisteme kvaliteta proizvodnje, kao i prepoznatljivost mlečnih prerađevina iz ovog dela jugozapadne Srbije.

Uz to bi klaster trebalo bi da poboljša nastupe proizvođača na lokalnom i međunarodnom tržištu kroz direktnu prodaju, organizovanje manifestacija, javnih nastupa, izložbi, sajmova i drugih edukativnih susreta.

EU i Vlada Švajcarske preko programa EU PROGRES finansiraju izgradnju i formiranje Centra za razvoj agro biznisa na Pešteri sa 220.000 evra, i pružaju podršku za brendiranje pešterskih proizvoda.

Ovo je deo širih napora da se oživi proizvodnja u ovom kraju jugozapadne Srbije, koje podržavaju i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, Republika Češka, Češka razvojna agencija, kao i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID.

EU finansijski podržava EU PROGRES, sa 14,1 milion evra, Vlada Švajcarske sa 2,5 miliona evra, dok Vlada Republike Srbije učestvuje sa 1,5 milion evra. EU PROGRES ima za cilj da podrži društveno-ekonomski razvoj 25 opština južne i jugozapadne Srbije.

Facebook komentari

Leave a Reply