Prijem za najmla?e fudbalere sjeni?ke sloge

Vijesti 2011

Omladinski pogon sjeni?kog FK ”Sloga” ima 200 ?lanova. U protekloj jesenjoj sezoni, najmla?i sjeni?ki fudbaleri ostvarili su izuzetan uspeh, belee?i samo jedan poraz. A u okviru nedavno zavrene Mini maksi lige u Novoj Varoi, jedna ekipa iz Sjenice osvojila je tre?e, a dve ekipe prvo mesto, plasiraju??i se u finale ovog takmi?enja. Takvim rezultatima, budu?i prvotimci Sjenice, pokazali su da znaju da pobe?uju, zbog ?ega je, specijalno za njih, uprili?en sve?ani prijem u sali Skuptine optine Sjenica.
?estitaju?i mladim fudbalerima na ostvarim rezultatima, predsednik optine Sjenica, Muriz Turkovi? je rekao: ”elim da zamolim rukovodstvo Sloge da istraju na ovom putu. Jeste teka godina, teki problemi i teka finansijska situacija, ali zahvaljuju?i njihovom entuzijazmu i njihovom posebnom zalaganju, i uz pomo? Ustanove za sport i optine, ja se nadam da ?emo izna?i sredstva da se ova kola podri, i da se ovaj trend i put sjeni?ke omladine nastavi.”

Facebook komentari
Čitaj još:  Priprema trase za Džipijadu 2011

Leave a Reply