Deseto redovno zasede S.O. Sjenica

Arhiva vijesti 2007

Active Image

Skupština opštine Sjenica je, moglo bi se re?i, na Desetom redovnom zasedanju radila skoro u punom sastavu. Tu su bili i odbornici koalicije ''Zajedno za Sjenicu'' (SDP, DS i G17 Plus), pa je od ukupno 39, sednici prisustvovalo 30 odbornika iz svih politi?kih partija koje ?ine Skupštinu u Sjenici, osim odbornika Narodnog pokreta Sandžaka, koji se ni ovoga puta nisu odazvali pozivu.

Dnevni red sednice sa dopunama, usvojen je ve?inom glasova, a jednoglasno je doneta Odluka o saradnji opštine Sjenica sa UNDP-em u vezi realizacije druge faze projekata ''Razvoj opština u jugozapadnoj Srbiji'', koji ?e se sprovoditi u okviru programa PRO 2. I u nastavku saradnje, o?ekuje se realizacija zna?ajnih projekata, kako za Sjenicu, tako i za ceo region.
               Po dopisu Ambasade ?eške Republike, Skupština je razmatrala inicijativu o osnivanju javnog preduze?a ''Vodovod – Štavalj'', koje bi dalje preduzelo sve tehnini?ke poslove oko izgradnje sistema vodosnabdevanja. Za takav projekat ?eška Ambasda bi izdvojila 700 hiljada evra. Me?utim, iako je u pitanju donacija, o ovakvoj inicijativi se dosta diskutovalo. Skupština je ipak, ve?inom glasova – 18 za i 3 protiv, dok ostali nisu glasali – donela Odluku da se prihvati inicijativa o  osnivanju javnog preduze?a, ali pod nazivom ''Seoski vodovod''. To bi, kako je obrazložio predsednik Skupštine Fahrudin Fijuljanin (SDA), zna?ilo da bi u perspektivi takvo preduze?e bilo nadležno za sve seoske vodovode na teritoriji sjeni?ke opštine. Potpredsednik Skupštine Veroslav Karli?i?(DSS) me?utim, tako formulisanu odluku nije prihvatio, iako je insistirao na usvajanju inicijative, pa se vladaju?a koalicija po ovom pitanju razli?ito izjasnila. Odluku su podržali odbornici koalicije ''Lista za Sandžak'' i Nove Srbije, dok su dva odbornika Demokratske stranke Srbije bila protiv.
              Izme?u ostalog, na Desetom redovnom zasedanju, Skupština opštine Sjenica je pod ta?kom razno, jednoglasno usvojila nekoliko zahteva za materijalnu pomo? najugroženijim porodicama u Sjenici.

Facebook komentari
Čitaj još:  Grad privremeno očišćen

Leave a Reply