Opstina Sjenica grb

Opština traži šta joj pripada

Opština Sjenica trenutno ne zna kojim nepokretnostima raspolaže, jer u Katastru nije upisana kao vlasnik nijedne nepokretnosti, utvrdila je Državna revizorska institucija kroz kontrolu rada lokalne samouprave za prošlu godinu. […]