Osnovan “Pešter Agroklaster”

Zajedničkim nastupom na domaćem i inostranom tržištu proizvođači i prerađivači mleka sa Pešterske visoravni trebalo bi lakše da plasiraju svoje proizvode. To je cilj tek osnovanog Pešter agroklastera koji čine […]