Sjenica – autor: Dragan Todorović

Kad kažeš Sjenica, prve asocijacije, Pešterska visoravan, sir, jaganjci, ’ladnoća, Sandžak… Dakle, Sjenica, varoš, grad, većinski muslimanski, bošnjački, živalj, gde god kreneš, Pazar, Priboj, Prijepolje, Ivanjica, 50 – 60 kilometara. […]