Uvac, stanište Beloglavog supa u Sjenici

Super odmor: Uvac: stanište beloglavog supa Reka Uvac izvire na travnatim livadama planine Ozren. Nedaleko od Sjenice prihvata vode krivudave reke Vape a potom zalazi u kras Staroga Vlaha. Nepunih […]