Telekom Biberovic Sjenica Beograd

UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019

Sjenica vesti

ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019” U BEOGRADU

Dana 10-11 oktobra 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Akademije inženjerskih nauka Srbije, Udruženja hemičara i tehnologa Srbije, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Inženjerske komore Srbije i Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih sirovina iz Beograda, održana je međunarodna naučna konferencija “UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019”. Na konferenciji je svoj rad izložio i doktorant elektrotehnike Elmedin Biberović dipl.inž.el. rukovodilac Telekoma u Sjenici, pod nazivom “PLANNING AND DESIGNING OF MOBILE TELEPHONY IN ORDER TO PRESERVE AND PROTECT THE ENVIRONMENT”.

Bazna stanica u konvencionalnom smislu ne zagađuje životnu okolinu (vodu, zemlju i vazduh). Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Međutim, po svojoj osnovnoj funkciji bazna stanica, posredstvom antenskog sistema, zrači elektromagnetne talase u određenom frekvencijskom opsegu. U opštem slučaju, pri dovoljno visokom nivou, elektromagnetno zračenje potencijalno je opasno po zdravlje ljudi.
Nivo elektromagnetnog zračenja koje emituje bazna stanica zavisi od više faktora. U fazi projektovanja bazne stanice, pored ostalog, za određenu mikrolokaciju, posebno u urbanom području, neophodno je proceniti i nivo elektromagnetnog zračenja u neposrednoj okolini bazne stanice i to sa aspekta potencijalnog uticaja na zdravlje ljudi i uporediti ga sa dozvoljenim nivoom koji je propisan aktuelnim standardom. Na osnovu tako utvrđenog nalaza izvodi se odgovarajući zaključak. Imajući u vidu kapacitet i ograničenja raspoloživog frekvencijskog opsega, predviđenog za rad mobilnih telekomunikacionih mreža s jedne strane, i sve većeg zahteva korisnika s druge strane, nameće se svakodnevna potreba izgradnje novih baznih stanica, odnosno dogradnja infrastrukture sistema.

Čitaj još:  Sjeničani privukli pažnju domaćih i stranih posetilaca

Od strane javnosti, a često i lokalnih vlasti, ovaj problem nije dovoljno jasno razmatran ili se ne razume u potpunosti. Pošto su bazne radio-stanice već široko rasprostranjene, smatra se, da nema potrebe za povećanjem broja stanica, dok, ustvari, dodatne bazne radio-stanice imaju presudnu ulogu u obezbeđivanju usluga visokog kvaliteta, tj. omogućuju veći broj poziva i korišćenje novih servisa velikom broju korisnika koji se neprekidno povećava. Međutim, veoma je važno, da komunikaciona infrastruktura koja treba da podrži ove sisteme, bude pažljivo i oprezno planirana i projektovana, u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Strateško planiranje i analiza mogućih alternativnih rešenja presudni su za razvoj telekomunikacionih mreža. To znači da lokalne vlasti, operateri kao i sami građani, svojim zajedničkim radom mogu i treba da doprinesu pronalaženju optimalnih rešenja. Strah stanovništva koje živi u blizini baznih stanica mobilne telefonije se zasniva na neinformisanosti i strahovanju od radioaktivnog zračenja koje i ne postoji u blizini baznih stanica mobilne telefonije.

Čitaj još:  Sjenici neophodna rekonstrukcija vodovodne mreže
Telekom Biberovic Sjenica Beograd
Facebook komentari

Leave a Reply