Građanske inicijative: Pomoć mladima da javne prostore osvoje za svoje aktivnosti

Video, Vijesti 2014

BEOGRAD, 17. 6. 2014. – Danas je u KC Grad održana javna diskusija na temu “Zašto se javni prostori (ne) osvajaju?” u organizaciji Građanskih inicijativa. Ova diskusija organizovana je povodom prezentacije Analize pravnog okvira i praksi u vezi sa javnim prostorima i njihovom dostupnošću organizacijama civilnog društva i neformalnim omladinskim grupama u Vranju, Bujanovcu, Preševu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju, kao i prezentacije osam novih javnih prostora koji su mapirani na području opština Novi Pazar, Sjenica, Preševo i Bujanovac. Diskusiji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokanu samoupravu, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

“Građanske inicijative intenzivno rade na pružanju podrške ka uspostavljanju dijaloga i saradnje između omladinskih organizacija i neformalnih grupa iz južne Srbije i Sandžaka sa opštinskim upravama iz ovih regiona, ne bi li im ovi javni prostori bili dodeljeni na korišćenje”, rekla je Bojana Selaković, menadžerka Programa javnih politika u Građanskim inicijativama. “Korišćenje ovih prostora će mladim ljudima iz ovih krajeva Srbije biti od izuzetnog značaja za lakše i efikasnije sprovođenje njihovih aktivnosti, koje su mahom usmerene na razvoj i jačanje lokalne zajednice kroz promovisanje i razvijanje aktivizma mladih.”

U diskusiji su učestvovali i mladi iz Novog Pazara, Prijepolja, Vranja i Beograda koji se bore za svoj prostor, kao i mladi iz Smedereva koji su uspeli da osvoje prostor za svoje aktivnosti, koji su govorili o svojim iskustvima i načinima za prevazilaženje prepreka u osvajanju javnih prostora. Takođe, predstavnici/ce fondacije “Obrenovac Youth Foundation“ predstavili su planove i aktivnosti fondacije usmerene ka obnovi ugroženih javnih prostora u Obrenovcu.

Kao bi podstakle mlade, tj. njihove organizacije i neformalne grupe da krenu u osvajanje javnih prostora, Građanske inicijative pripremile su Analizu pravnog okvira i praksi u vezi sa javnim prostorima i njihovom dostupnošću organizacijama civilnog društva i neformalnim omladinskim grupama u Vranju, Bujanovcu, Preševu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju. Osim uvida u nadležnost lokalnih javnih institucija, Analiza nudi i predloge zagovaračkih aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi javni prostori postali dostupniji za svakodnevni rad i sprovođenje posebnih aktivnosti omladinskih organizacija i grupa.

Program “Otvoreno o javnim prostorima” pokrenut je pre četiri godine, sa ciljem upoznavanja javnosti sa pojmom javnih prostora kao i upoznavanja predstavnika/ca omladinskih i sub-kulturnih grupa sa praksama zagovaranja za dobijanje prostora, osvajanje i korišćenje prostora od strane različitih inicijativa građana.

Facebook komentari
Čitaj još:  Zmajevci u Ušću i Studenici

One thought on “Građanske inicijative: Pomoć mladima da javne prostore osvoje za svoje aktivnosti

Leave a Reply