Osnaživanje rodne ravnopravnosti u Sjenici

Vijesti 2013

Na otvaranju prvog modula treninga “Za osnaživanje lokalnih saveta za rodnu ravnopravnost u opštinama Novi Pazar, Tutin i Sjenica“koji je realizovan u periodu od 20. do 22. Septembra, predsednica Skupštine grada Novog Pazara Sadija Plojović rekla je da se “usvajanjem Lokalnog akcionog plana i Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na Lokalnom nivou, Skupština grada Novog Pazara obavezala da će uključivati rodnu perspektivu u sve aktivnosti lokalne samouprave i na taj način davati doprinos ostvarivanju ravnopravnosti muškaraca i žena u zajednici“.

Viša savetnica u Upravi za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Jasmina Murić pohvalila je to što su grad Novi Pazar i opštine Sjenica i Tutin posvećeni osnaživanju institucionalnih uslova za sprovođenje politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce, jer svaki napredak na tom polju vodi ka bržem ukupnom razvoju lokalnih zajednica.

„Svako dobro planiranje bi se moralo temeljiti na analizi koja daje odgovar na pitanje kako će neke akcije ili odluke uticati na život žena i muškaraca, devojčica i dečaka.“, istakla je Vesna Jarić, savetnica za rodnu ravnopravnost UNDP Srbija. Realizovani trening je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Žene u Sandžaku – Primena postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost u praksi“ koji realizuje Kulturni centar DamaD uz finansijsku podršku Evropske Unije.

VIŠE KOMETARA O OVOME MOŽETE POGLEDATI NA NAŠEM FORUMU KLIKOM OVDE

Facebook komentari
Čitaj još:  Novo zlato za Milanka Petrovića

Leave a Reply