Vasar u Brezi 2013 / Sjenica

Teferidž (Vašar) Breza 25. Jun 2012

Pešter, Video, Vijesti 2012

Jedan od tradicionalnih vašara u pešterskom selu Breza.

Vasar u Brezi 2013 / Sjenica

Redakcija Sjenica.com

Facebook komentari

Leave a Reply