Sjeni?ki ahisti osvojili kup

Vijesti 2011

Na kup takmi?enju Moravi?ko-rakog regiona u ahu, odranom u Novom Pazaru, sjeni?ka ekipa ah kluba ”Mladost” u sastavu: Esad Maslak kapiten, Galib Mujovi?, Dragomir Bukumirovi?, Dalan Pai? i Mirsad Mei?, osvojila je prvo mesto i plasirala se u ve?i rang kup takmi?enja.
”Jedna odli?na igra ekipe sjeni?kih ahista, kojom su, izme?u ostalih pobedili, to mi je posebna dra, ekipu iz Novog Pazara u zadnjem kolu, visokim rezultatom 3:1. Ono to tako?e treba ista?i je da je organizacija takmi?enja u Novom Pazaru bila odli?na”, izjavio je republi?ki ahovski sudija, ina?e glavni sudija ovog takmi?enja i predsednik K ”Mladost” u Sjenici, Meknun Zahirovi?. On je izrazio nadu da ?e tokom ove godine, za sjeni?ki ahovski klub kona?no biti reen problem nedostatka prostora, ?ime bi se, kako je najavio, stvorili uslovi za rad kole aha, koja bi u Sjenici trebalo da po?ne od septembra.

Facebook komentari

Leave a Reply