Demanti odbora medžlisa islamske zajednice Sjenica, na optužbe bivšeg Muftije Muamera Zukor

Arhiva vijesti 2008

Active Image

Od četvrtog oktobra 2007 godine, kada je bivši muftija Muamer ef. Zukorlić smijenjen sa svih funkcija u islamskoj zajednici od strane Vrhovnog sabora IZ-e Srbije, kao najvišeg organa islamske zajednice Srbije, on i pojedini njegovi saradnici su, putem medija, iznijeli veliki broj optužbi i kleveta protiv većine imama, vjerskih službenika i rukovodilaca medžlisa IZ-e u Sandžaku koji su se, tražeći njegovu smjenu, suprotstavili njegovom nepravednom radu i samovolji. 

 

Argument sile u nedostatku stvarnih argumenata

Nakon što je smijenjen, bivši muftija, umjesto da prihvati svoje greške i pokuša da razgovara sa nezadovoljnim imamima i mnogobrojnim džematlijama sa ciljem da se problemi riješe mirnim putem, poseže za argumentom sile, pokušavajući da na taj način prisili imame i džematlije na pokornost. Naravno, za ovom metodom se poseglo zato što nema argumentovane odgovore na optužbe od strane nekad, svojih službenika. Nekoliko dana poslije smjenjivanja održava miting u dvorištu medrese u Novom Pazaru na kojem upućuje oštre prijetnje svojim neistomišljenicima. Tom prilikom im ostavlja rok do Bajrama „da se pokaju", u protivnom će svi biti smijenjeni. Pošto se to nije dogodilo bivši muftija Zukorlić je krenuo da se obračunava sa svojim neistomišljenicima.
Petog oktobra 2007. godine, u petak u vrijeme džume namaza,, po nareÄ‘enju bivšeg muftije Muamera Zukorlića, Rešad Plojović sa tjelohraniteljima pokušava da zauzme zgradu Odbora Medžlisa i glavnu džamiju u Prijepolju. Pokušaj je neuspio.
Sutradan, 06. oktobra 2007. godine, Rešad Plojović sa 20 tjelohranitelja pokušava da zauzme Sultan Valide džamiju u Sjenici. Tom prilikom ih je policija silom izbacila iz džamije.
Nekoliko mjeseci kasnije Zukorlićevi ljudi su silom zauzeli Altun-alem džamiju u Novom Pazaru, zgradu Odbora MIZ-e u Tutinu, dio zgrade MIZ-e u Sjenici i izvršili pokušaj zauzimanja lokacije medrese u Tutinu, napad na mnoge džamije na terenu, što znači da bivši muftija Zukorlić nastoji da silom ostane na vlasti.
Imenovanje Zornić Murata iz Kladnice za predsjednika povjereništva u Sjenici, a svima je dobro poznat ovaj „kauboj" sa novom ahmedijom na glavi,koji nakon višedecenijskog „misionarstva" na prostoru čuvene i ne tako male Kladnice često ne može petkom da oformi džemat za džumu namaz( četiri džematlije), najbolje govori o nasilničkom poduhvatu bivšeg muftije.
Njemu i njegovim saradnicima poručujemo da nikada nećemo dozvoliti da nas silom upokore i da silom vladaju sa nama

Lažima u nedostatku istine
„Ko vjeruje u Boga i u Sudnji dan neka govori istinu ili neka šuti"(Hadis)

Kada bi more bilo mastilo nedovoljno bi bilo da se ispisu sve laži koje su Muamer Zukorlić i njegovi pijuni izrekli o svojim neistomišljenicima. To iz razloga da izbjegnu govor o sebi o svojoj odgovornosti i sa ciljem da pokušaju omalovažiti svakog ko im lojalan nije. On je putem svih medija optužio reisa. Adem ef. Zilkića i Mustafu ef. Makića da su radili za razne obavještajne službe, da je Mustafa ef. Makić primio od Miloševića auto i 70 hiljada maraka 2000. god. da rasturi islamsku zajednicu, da Mustafa Makić nema završenu medresu, a u  „Glasu islama" br.139, od 1. aprila 2008. godine, da Mustafa ima samo četiri razreda osnovne škole. TakoÄ‘er, tvrde da je Emir ef. Redžović istjeran iz medrese. Govore da je napad na njega i njegov rad napad na islamsku zajednicu. Optužuje državu, Sulejmana Ugljanina i narko-dilere da stoje iza tih napada.
Bivši muftija Muamer Zukorlić, kako bi izbjegao odgovornost i odbranio svoju fotelju, zloupotrebljava „Glas islama", koji u posljednje vrijeme može biti sve samo ne glas islama,zato što njegova sadržina opovrgava njegovo ime. Žalosno je što se tako čisto i uzvišeno ime upotrebljava u tako prljave svrhe.Islam je istina, a ono što ovi govore je laž, a laž i istina se iskjučuju. Neshvatljivo je da direktor medrese ne podnese ostavku nakon nasilja nad učenicima koji su istjerani bez ikakvog opravdanog razloga i da se neki ljudi potpisuju kao urednici u časopisu u kojem treba fabrikovati na stotine laži.
On zloupotrebljava profesore Fakulteta za islamske studije, profesore medresa, studente i učenike kako bi svi oni učestvovali u nečasnoj misiji laži. Oni trebaju pronositi među džematlije laž da se ne radi o napadu na Muamera Zukorlića već na Islamsku zajednicu i na sve njene institucije. Ukoliko ne budu aktivni na terenu prijeti im se istjerivanjem iz medrese ili fakulteta, a ucjenama, raznim pritiscima i prijetnjama se mnogi među njegovim službenicima drže u lojalnosti.
Slučaj sa dženazom u Sjenici najbolje pokazuje koliko se zloupotrbljavaju studenti i učenici. Ovaj dogaÄ‘aj je spomenut u „Glasu islama" br. 140. od 15. aprila 2008. god. Ovom prilikom demantujemo laži spomenute u ovom časopisu. Nije tačno da imami nisu bili pozvani na dženazu. Nepozvani su došli imami iz drugih džemata, kao i studenti FIS -a i učenici medrese, vjerujemo pod prisilom i prijetnjom istjerivanjem. Oni su ti koji su se miješali u učenje imamima čiji je to džemat. Džematlija u čijoj kući je bila dženaza je obećao da neće biti imama sa strane i da neće biti problema. Mislimo da je glavni krivac za ovaj dogaÄ‘aj, kao i sve slične, Ramiz Hamidović koji je glavni imam i koji neovlašÄ‡eno dovodi imame iz drugih džemata, i čak iz drugih medžlisa i koji, koristeći rodbinu i pristalice SDP Rasima Ljajića, pokušava unijeti razdor u Sjenicu,koja  da nije njegove smutnje, bi mogla biti oaza mira i sloge. Napominjemo da je Ramiz Hamidović glavni imam MIZ- e Sjenica, a glavni imam na osnovu normativnih akata ne obavlja vjerske usluge već to rade imami datih džemata. Sa druge strane, isti ne radi one poslove koji su predviÄ‘eni normativnim aktima kao posao glavnog imama. Njega pozivamo da radi svoj posao, da pomaže imamima i usmjerava ih u radu, a ne da ih ometa, unosi mržnju i razdor meÄ‘u njih i džematlije i da se mane te nečasne misije. Sa druge strane, neka podržava on Muamera Zukorlića, Rasima Ljajića, koga god želi, jer to je islam – vjera širine, samo neka džemati budu pošteÄ‘eni smutnje, dosad neviÄ‘ene, a sve sa ciljem da se prikriju nedjela, nepravda i sačuva fotelja jednog ili tačnije male birokratske grupe na uštrb zajednice. Ova birokratska grupa, koja se na prstima jedne ruke nabrojati može, glavna je prepreka miru i slozi muslimana Sandžaka, sve zarad ličnih, bolesnih, koristoljubivih ambicija. Daleko od toga da se oni bore za neke velike ideje i da im je jedinstvo cilj.
TakoÄ‘er, demantujemo laži koje se spominju na mnogim mjestima, kako navodno u Sjenici Muamer Zukorlić ima većinu. Zašto se nigdje ne spomene koja je to većina i ko su imami koji ga podržavaju?! Istina je da od jedanaest imama, koji su upošljeni u gradu, Muamera Zukorlića podržava jedino Ramiz Hamidović i njegov sestrić- pokajnik.
Sto se tiče optužbe da je Mustafa ef. Makić radio za razne obavještajne službe, pozivamo bivšeg muftiju Zukorlića da se oglasi sa dokazima, a ne sa pretpostavkama i klevetama. Postoje čaršijske priče da bivši muftija Muamer Zukorlić radi za neke strane obavještajne službe kojima upravljaju oni koji su najveća globalna prijetnja muslimanima, ali mi za to nemamo dokaze i nećemo da ga optužujemo.
Kada je u pitanju onih 70 hiljada maraka i auto marke Lada niva, koje je, po navodima Zukorlića režim Slobodana Miloševića dao Mustafi Makiću da rasturi islamsku zajednicu, to je obična izmišljotina i neistina. U knjigovodstvu Odbora Medžlisa islamske zajednice Sjenica postoji novčana dokumentacija da je, 2000. godine, država dala oko 70 hiljada maraka OMIZ-e Sjenica, na ime donacije, a ne Mustafi Makiću. Ta su sredstva utrošena za izgradnju nove Nur džamije u Sjenici, za adaptaciju i grijanje Catovića džamije, za stipendije učenika, za izradu projekata za Islamski centar i zgradu Medžlisa, a 3500 eura je uplaćeno na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje za više godina i to za Sačić Sefika iz Duge Poljane. Optužbe bivšeg muftije Zukorlića da je Milošević dao pare Mustafi Makiću su, prema tome, neistinite i zlonamjerne.
Ako je država nekada i pomogla Odbor Medžlisa islamske zajednice u Sjenici, zašto se bivši muftija Muamer Zukorlić ne pita zašto on nikada ni dinar nije dao za ovaj Medžlis od silnih donacija koje je dobijao od arapskih zemalja i države za Islamsku zajednicu Sandžaka. Dok vjerski službenici OMIZ-e u Sjenici mjesecima ne primaju plate, vozni park bivšeg muftije Muamera Zukorlića vrijedi oko milion eura. Gdje su tu još prihodi od velikog broja lokala, veliki prihodi na Internacionalnom univerzitetu na kojem je rektor…
Napominjemo sa smo uradili projekte za Islamski kulturni centar kod Nur džamije u Sjenici kao i projekat za obnovu zgrade Medžlisa IZ- e u centru grada. Ovaj grandiozni muftija Zukorlić nije pokazao nikakvog interesovanja za njihovu realizaciju. Odbor Medžlisa nije mogao da odgovori zadatku koji je stajao pred njim bez realizacije ovih projekata. Dakle, bilo je nužno da se nepravedna vlast smijeni i to je najveći oblik džihada. Vrijeme će pokazati da se ovim nije željelo ništa loše ni Muameru Zukorliću, a pogotovo ne Islamskoj zajednici, već da nam je cilj bio da je unapredimo i stvorimo uslove za normalan rad.
Bivšem muftiji Zukorliću OMIZ-e Sjenica je uputio prijedlog za postavljenje više mladih imama i teologa a on nije donio ni jedno rješenje o postavljenju. Postavljamo pitanje Muameru Zukorliću je li mu možda kriva država, ili Sulejman Ugljanin ili možda narko-dileri, ili možda neke obavještajne službe ili je kriv on. Ko je kriv za mlade imame koji su izgubili više godina radnog staža i zdrastvenu zaštitu? Realno je bilo da ti ljudi jednoga dana dignu glas protiv njega.
Bivši muftija Muamer Zukorlić 2007 godine je , sa svojim najbližim saradnicima, ukinuo Mešihat islamske zajednice Sandžaka i formirao Mešihat islamske zajednice u Srbiji, ukinuo statut IZ-e Sandžaka a donio Ustav IZ-e u Srbiji, a taj ustav nije prethodno bio na javnoj raspravi po medžlisima IZ-e Sandžaka, pa i šire, već je nametnut svim organima i džematima IZ-e Sandžaka. Tim Ustavom IZ-e u Srbiji je bivši muftija Muamer Zukorlić odvojio IZ Srbije od IZ Bosne i Hercegovine. Dakle, Muamer Zukorlić je onaj koji je odvojio IZ Srbije od IZ BiH, a sada pokušva odgovornost prebaciti na Rijaset IZ Srbije, sve sa namjerom da iskoristi emocije bošnjačkog naroda, koji je na mnogo načina vezan za BiH. Obnavljanjem rada Mešihata IZ Sandžaka stvoreni su zakonski uslovi za uspostavom čvrstih veza izmeÄ‘u IZ Srbije i IZ BiH.
Napominjemo i to da u odbor za formiranje IZ-e u Srbiji i u donošenju Ustava nisu bili zastupljeni odbori medžlisa Tutina, Sjenice, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja.
Ovakav diskriminatorski odnos prema odborima medžlisa od strane bivšeg muftije Zukorlića doveo je do velikog nezadovoljstva u pomenutim medžlisima.
U „Glasu islama" od novembra mjeseca 2007. godine Zukorlićevi poslušnici pišu da su na dočeku reisa u Novom Pazaru prisustvovali neki imami koji nisu u radnom odnosu sa Islamskom zajednicom, neki su penzioneri, a neki koji su u radnom odnosu nisu završili medresu. MeÄ‘u one koji nisu završili medresu spomenuli su Mustafu ef. Makića i Emira ef. Redžovića. Za Emira ef. Redžovića su napisali da je istjeran iz medrese. Odbor Medžlisa IZ-e u Sjenici demantuje ove navode i kategoriše ih kao tendenciozne i neistinite. To ima za cilj omalovažavanje ličnosti pomenutih imama.
U OMIZ-e Sjenica postoji dosije imama Mustafe ef. Makića koji je u stalnom radnom odnosu sa Islamskom zajednicom. Što se tiče njegove stručne spreme, u njegovom dosijeu postoji diploma o završenoj srednjoj Alaudin medresi u Prištini, a diplomirao je 25.08.1984 godine. Ko god želi da se uvjeri u istinitost ovih navoda može da doÄ‘e u OMIZ-e u Sjenici ili u Alaudin medresu u Prištini.
Emir ef. Redžović iz Sjenice je završio Gazi- Isa beg medresu u Novom Pazaru i diplomirao je 2006 godine. Dobio je diplomu upravo od onih koji ga sada klevetaju i govore da je istjeran iz medrese. Emir ef. Redžović je poznat u Sjenici kao mladić sa izuzetno dobrim vladanjem i etikom. On je jako skroman, pošten i iskren. Za takvog mladića reći da je istjeran iz medrese je velika sramota za uredništvo „Glasa islama" i njihove nalogodavce.
Bivši muftija Muamer Zukorlić prima na razgovor američkog ambasadora a mi nikada nismo rekli da on radi za američku obavještajnu službu. Dolaze mu u posjetu predsjednik Srbije Tadić, ministar odbrane Sutanovac i ministar pravde Srbije Dušan Petrović, a mi nikada nismo rekli da bivši muftija Zukorlić radi za obavještajne službe Srbije, kao što on govori za naše vjerske službenike.
Mustafa ef. Makić je u jednom od svojih intervjua rekao da je saraÄ‘ivao sa svima, sa predstavnicima državnih vlasti, sa predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, sa svim ljudima dobre volje, a sve u cilju očuvanja mira i dobrih meÄ‘uljudskih, meÄ‘ukomšijskih, meÄ‘unacionalnih i meÄ‘ukonfesionalnih odnosa.
Nije istina da je saraÄ‘ivao sa bilo kojim obavještajnim službama, kako to pokušavaju da prikažu Muamer Zukorlić i Rešad Plojović.
Mustafa ef. Makić kao dugogodišnji imam i predsjednik Medžlisa IZ-e Sjenica predstavljao je Islamsku zajednicu pred svim organima države u kojoj živimo i nikada nije dolazio u sukob sa državnim zakonima pa su mu, zbog toga, bila otvorena sva vrata, od opštine do vrha države. U onim teškim vremenima kada se vodio rat u našem okruženju, spasio je od batinanja više stotina muslimana, Bošnjaka. Kada bi se svi skupili na jednom mjestu imalo bi ih mnogo više nego na bilo kojem mitingu Muamera Zukorlića. Mnogi od onih kojima je, uz Allahovu pomoć, a zatim uz pomoć dobrih ljudi, pomogao nudili su mu novčanu nagradu, ali on je sve to odbijao riječima: 'Platiće meni to Allah dž.š'.
Nemoj da bivši muftija Zukorlić, sa svojim najužim saradnicima, govori i piše neistine o Mustafi ef. Makiću da je za vrijeme režima Miloševića skidao i stavljao na vješalo. Neka naÄ‘u jednog čovjeka kojega je oštetio na bilo koji način, a ne, nedaj Bože, stavio na vješalo, ako istinu govore.
Odbor islamske zajednice u Sjenici poziva sve Bošnjake, odnosno sve muslimane u svijetu da ne vjeruju silnim neistinama, dezinformacijama i klevetama bivšeg muftije i njegovih saradnika, koje su uputili i upućuju putem medija (novina, televizije i interneta) na račun Mustafe ef. Makića, Adem ef. Zilkića, Nadir ef. Dacića, Hasib ef. Suljevića , Jakub ef. Lekovića, Hazir ef. Dacića, Tajib ef. Jusufovića i mnogih drugih vjerskih službenika koji su njihovi neistomišljenici.
Najveći broj kleveta i dezinformacija bivši muftija Zukorlić sa saradnicima plasira preko „Glasa islama", pa je taj, nekada omiljeni časopis islamske zajednice, postao sredstvo blaćenja muslimana, a žalosno je da se oni koji nose ahmedije bave tako prljavim poslovima. Optužbe kakve se iznose na račun njihovih neistomišljenika i njihove kvalifikacije u pogledu vjere daleko su od-islamskih. Kao da je ovim ljudima postalo nebitno kakav je stav Kur'ana i Allahovog Poslanika a.s. o proglašavanju nekoga otpadnikom, kafirom, munafikom i sl. ili je, izgleda, nareÄ‘enje šefa ili šefova riječ koja je najvažnija i da se njoj treba pokoravati „bi la kejfe" bez prigovora.
Priča se da bivšem muftiji Zukorliću niko nikada nije vidio diplomu o završenom fakultetu a vrši dužnost rektora Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Za rektora univerziteta, po pravilu, profesori biraju izmeÄ‘u sebe najuspješnijeg profesora-doktora nauka.
Bivši muftija, klevetajući svoje bivše kolege i dojučerašnje saradnike, a sada protivnike, postao je u tome toliko uspješan da bi mogao na tu temu da odbrani doktorsku disertaciju. A zašto? Zbog toga što ima trojicu svojih savjetnika koji su i sebe i njega zaglibili duboko u blato. Zašto se Muamer Zukorlić ne pojavljuje pred Vrhovnim sudom Srbije da kaže tamo šta ima. Umjesto toga stalno izmišlja kako hoće neko da ga ubije. Možda se i boji istine, inače, zašto bi toliko izbjegavao suočenje sa njom. Sve se radi smišljeno da bi se istina prikrila do iza izbora jer može biti kobna po njega i po njegovog partnera Rasima Ljajića, koji, u nedostatku političkog programa, zbog svoje nečasne misije u Srbiji i činjenice da je narodu dao jedino praznu demagogiju, vidi sebi šansu da preko Islamske zajednice zadrži sebe na političkoj sceni.

ÄŒast na prvom mjestu

Čitaj još:  Lov nije samo lov, lov je druženje

Poručujemo bivšem muftiji Zukorliću i njegovim saradnicima da prestanu da lažu narod jer je laž zabranjena, kako običnim ljudima, isto tako i muftijama i imamima. Vi druge ljude upozoravate da ne zaborave na smrt, kabur i ahiret a sami sebe zaboravljate. Svoj uspjeh vidite u tome da što više oklevetate i omalovažite svoje neistomišljenike da bi što više narušili njihov kredibilitet kod džematlija. Ne zaboravite da će vas zbog tog grijeha osramotiti Allah dž.š., na samo njemu poznat način. Pokušali ste da novcem i drugim privilegijama pridobijete Mustafu ef. Makića za sebe, pa ste poslali Hajrudin ef. Tutića u Sjenicu kod Mustafe ef. Makića da on obavi taj nečasni zadatak. A pošto se taj nečasni misionar bivšeg muftije Zukorlića, sa tog nečasnog puta vratio bez uspjeha, jer Mustafa ef. Makić nije htio da proda obraz i dušu za pare, vi sutradan silom upadoste u donji sprat zgrade MIZ-e Sjenica gdje se i sada nalazite. Svojim isprobanim metodama sijanja smutnje optužili ste nas prije neki dan i kako smo umiješani u oštećenje naslovne table na tom uzurpiranom dijelu naše zgrade, što je još jedna u nizu neistina, svojstvena samo vama.
Bivši muftija Zukorliću, ti kao smijenjeni muftija, na mitingu u Sjenici povodom nove hidžretske godine, postavi za predsjednika povjereništva IZ-e u Sjenici penzionera Murata Zornića, koji je već više decenija dobro poznat policiji, sudovima i upravnicima zatvora širom Sandžaka i Srbije. On je dobro poznat i graÄ‘anima sjeničke opštine, a posebno džematlijama Kladnice. Murat Zornić, bez imalo obraza, u „Glasu islama" iznese mnogo neistina na račun Mustafe ef. Makića optužujući ga da sve što mu se ružno desilo unazad 30 godina odgovoran je Mustafa ef. Makić. Možda će to biti zanimljivo čitaocima pomenutog teksta koji ne znaju istinu o tome, ali je ovome odboru, kao i džematlijama Mjesne zajednice Kladnica, poznata istina da je Mustafa ef. Makić redovno pomagao Muratu ef. Zorniću da rješava svoje velike probleme, uvijek mu je pomagao, a nikada mu nije odmagao. Pitamo Murata Zornića da li se stidi svoje neistinite izjave, koju je dao na račun Mustafe ef. Makića?! Da li se stidi od džematlija, koji znaju pravu istinu?! Najvjerovatnije da se ne stidi, jer je njemu ta vrlina strana, i za to će mu, ako Bog da, Allah suditi i na ovome i na budućeme svijetu. Sasvim je jasno da je i Murat Zornić ucijenjen, preko njegovog unuka koji je učenik medrese, a koji ne može drugačije da završi školu. U ovoj situaciji priliku da se lahko i bez znanja domognu diplome vidjeli su i mnogi „vječiti" studenti. Oni su nekako najvatreniji borci, uz nekoliko onih iz vrha preplaćenih i preovlaštenih. Bojimo se da će hiperprodukcija nekvalitetnih kadrova dalekosežno pogaÄ‘ati ovaj narod. Treba insistirati na kvalitetu, a ne na kvantitetu, pa makar se i žrtvovao koji evro.

Čitaj još:  Peti poljoprivredni sajam u Sjenici

Jedinstvena islamska zajednica, ali bez Muamera na čelu
 

Gospodine Zukorliću ako nisi spreman da se odazoveš pozivu re'isul -'uleme Adem ef. Zilkića i njegovih saradnika da razgovaramo i da mirnim putem rješavamo sve nastale probleme, onda te pozivamo da prestanete, ti i tvoji saradnici, da klevetate i omalovažavate svoje neistomišljenike i prestanite da se nadate da ćete nama, svojim protivnicima, biti silom muftija. Mi hoćemo jedinstvenu islamsku zajednicu sa svima, ali bez Muamera Zukorlića, Mevludina Dudića, Rešada Plojovića i Hajra Tutića na njenom čelu, jer su se oni u potpunosti iskompromitovali i izgubili povjerenje kod većine vjernika muslimana Bošnjaka. Ima naša islamska zajednica dosta poštenih muderisa koji su spremni da stanu na njeno čelo.

I na kraju molimo Allaha dž.š. da se smiluje muslimanima Bošnjacima i da im da poštene i mudre vjerske i političke voÄ‘e koji će ih ujediniti, a ne one koji će ih dijeliti i koji će unositi smutnju, nered i sukobe u narodu.

 
Ovu vijest možete komentarisati na forumu
 

 

Facebook komentari

Leave a Reply