Sertifikat o akreditaciji - privredni centar Sjenica

Sertifikat o akreditaciji

Poljoprivreda, Sjenica vesti

Sertifikat o akreditaciji - privredni centar Sjenica

Čak 37 analitičkih metoda

Laboratorija Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela, na čijem se čelu nalazi Esad Hodžić, zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, čime je dobila jedinstveni sertifikat o akreditaciji.

Akreditovana laboratorija je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja kvaliteta mleka, mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina.
U okviru obima ispitivanja akreditovano je 37 analitičkih metoda kojima se potvrđuje kvalitet proizvoda.

Čitaj još:  Sjenički Akšamluk - VIDEO

U tekstu možete videti fotografiju sertifikata o akreditaciji Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Redakcija Sjenica.com

Facebook komentari

One thought on “Sertifikat o akreditaciji

Leave a Reply