Niz carsiju Sjenica

Odbornici hoće istinu! Istraga o korupciji u opštini

Opstina Sjenica, Sjenica vesti, Vijesti 2014

Izveštaj Državne revizorske institucije izazvao buru u SO Sjenica
Odbornici traže istragu o korupciji u opštini

Niz carsiju SjenicaSjenica – Državna revizorska institucija (DRI) objavila je izveštaje o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja beogradskih opština Stari grad, Mladenovac, Rakovica i Zemun, kao i Rume, Sjenice i Gornjeg Milanovca za 2013. godinu.

Taj izveštaj izazavao je političku buru u Sjenici jer je u njemu navedeno da je Opština Sjenica lane bez pravnog osnova isplatila 21.538.000 dinara, a za plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose zaposlenima čak 3.727.000 dinara više nego što propisi dozvoljavaju.

Isplatila je, takođe, 10.487.000 dinara bez odgovarajuće računovodstvene dokumentacije – za nabavku goriva 8.249.000 dinara koje nije opravdano i 2.238 .000 dinara za usluge smeštaja, za hvatanje, zbrinjavanje i uklanjanje pasa lutalica, za dezinsekciju i drugo.

JP „Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju“ Sjenica je preuzelo obavezu i izvršilo rashode i izdatke u iznosu od 6.458.000 dinara, bez validne dokumentacije o nastaloj poslovnoj promeni za nabavku goriva koje nije opravdano i preuzelo veće obaveze u odnosu na odobrene aproprijacije na dan 31.decembra 2013. godine u iznosu od 47.494.000 dinara i to za sredstva iz budžeta. Odbornik Nusret Nuhović, koji je bio nosilac izborne liste Samostalna SDA u Sjenici, zajedno sa kolegom Osmanom Hodžićem uputio je pre nekoliko dana predlog Skupštini opštine Sjenica da se na prvoj sledećoj sednici usvoji izveštaj DRI.

– Revizori su utvrdili da je SO Sjenica nepravilno izvršila rashode i izdatke na bazi pojedinačnih uzoraka. Postoji mogućnost da su pojedine materijalno značajne greške ostale neotkrivene, pa predlažemo da DRI izvrši potpunu kontrolu trošenja novca iz budžeta, kaže Nuhović.

Čitaj još:  Opštinska smotra recitatora u Sjenici

Zajedno sa odbornikom Hodžićem on predlaže da se na prvoj sednici formira komisija sastavljena od predstavnika svih izbornih lista u skupštini, sa zadatkom da se utvrdi nezakonito raspolaganje novcem na koje ukazuje izveštaj DRI. Oni apostrofiraju podatke iz izveštaja po kojima je Hazbu Mujoviću, predsedniku sjeničke opštine, u toku 2013. isplaćena neto plata u višem iznosu od 296.000 dinara, što je suprotno članu 9. Zakona o platama u državnim organima. To je izvršeno, kako navodi DRI, primenom nezakonitog koeficijenta od 9,29, umesto zakonitog koeficijenta 7,74. Takođe, Mujoviću su na nezakonit način uplaćeni i doprinosi u iznosu višem za 53.000 dinara. Apostrofirano je i da je načelniku Opštinske uprave, te pomoćnicima predsednika SO isplaćena plata u višem iznosu od milion dinara, takođe po nezakonitom koeficijentu. U izveštaju DRI navodi se da je predsednik Hazbo Mujović, pod izgovorom jednokratne novčane pomoći, isplatio raznim fizičkim licima čak 2.230.000 dinara kršeči zakon o socijalnoj zaštiti, te Zakon o budžetskom sistemu.

– Ovo su samo neke od stavki nezakonitog raspolaganja sredstvima iz budžeta iz 100 strana izveštaja DRI koje imaju karakter krivičnih dela organizovanog kriminala i korupcije. SO Sjenica je dužna da učestvuje u sveopštoj državnoj borbi protiv korupcije i kriminala, te očekujemo da odbornici podrže naš predlog, navode odbornici Samostalne SDA, koji zahtevaju da odgovorna lica nadoknade pun iznos nezakonito i nepravilno potrošenih para.

Oni kažu da će u slučaju da se njihov zahtev ne usvoji na prvoj narednoj sednici ili skine sa dnevnog reda bez javne rasprave, taj pismeni predlog koji su uputili SO Sjenica dostaviti kao dokazni materijal uz krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Čitaj još:  Počelo prijavljivanje na konkurs za književnu nagradu "Aladin Lukac"

– Krivičnom prijavom će biti obuhvaćen i predsednik SO Sjenica, kao i odbornici koji budu glasali da se skine sa dnevnog rada i da se o njemu javno ne raspravlja – navode Nuhović i Hodžić.

Ne znaju čime raspolažu

Opština Sjenica trenutno ne zna kojim nepokretnostima raspolaže, jer u Katastru nije upisana kao vlasnik nijedne nepokretnosti, utvrdila je Državna revizorska institucija kroz kontrolu rada lokalne samouprave za prošlu godinu. Kako se navodi u izveštaju revizora, Opština kao javnu svojinu nije evidentirala 51 kvadratni kilometar zemljišta, 13 kvadratnih kilometara lokalnih puteva, 500 hiljada kvadratnih metara ulica…

Vozaču škole 341.000 dinara

U izveštaju DRI se navodi da je vozaču škole „Bratstvo i jedinstvo“ u Dugoj Poljani, ta obrazovna ustanova isplatila 341.000 dinara što je suprotno zakonima o osnovama sistema obrazovanja i budžetskom sistemu.

 

AUTOR: D. PETROVIĆ

 

Pogledajte još:

Facebook komentari

One thought on “Odbornici hoće istinu! Istraga o korupciji u opštini

Leave a Reply