Potpisan Ugovor za projekat Exchange 4 „Poboljšanje uslova života za starije osobe u opštinama Sjenica i Bajina Bašta“

Vijesti 2014

Dana 29.01.2014. godine u Beogradu je, u prisustvu šefa Delegacije Evropske unije, NJ.E. Majkla Devenporta, održana ceremonija svečanog potpisivanja ugovora u okviru EU Exchange 4 programa sa 27 gradova/opština čiji su projekti odabrani za finansiranje, a među kojima je i opština Sjenica. Istom prilikom potpisani su i sporazumi o saradnji između gradova/opština i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) koja će pružati stručnu pomoć u sprovođenju programa.

Potpisivanju Ugovora za projekat „Poboljšanje uslova života za starije osobe u opštinama Sjenica i Bajina Bašta“ ispred opštine Sjenica prisustvovali su predsednik opštine Sjenica, Hazbo Mujović i pomoćnik predsednika opštine, Sead Bukvić. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje uslova života starijih osoba u dvema opštinama kroz pružanje usluga kućne nege, podizanje svesti građana i građanki o poštovanju prava i dostojanstva starije populacije, dostupnost savetodavnih i medicinskih usluga, implementaciju raznovrsnih društvenih aktivnosti za starije, kao i putem usvajanja mera i budžeta za podršku socijalnih usluga za starije. Ukupna vrednost projekta iznosi 174.941,60 evra, a projekat će trajati 12 meseci.

Posmatrano po okruzima, u zlatiborskom okrugu odobren je najveći broj projekata – ukupno 5, od kojih je opština Sjenica nosilac gore pomenutog projekta, i partnerska opština na realizaciji drugog projekta u oblasti upravljanja otpadom pod nazivom „Stop divljim deponijama“, a čiji ukupan budžet iznosi 178.000 evra.

Prethodno je kroz program Exchange 3 uspešno realizovan projekat „Podrška Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u Sjenici“. Treba napomenuti i Strategiju održivog razvoja opštine Sjenica 2010-2020, čiju je izradu, takođe, finansijski podržala Evropska unija, kroz program Exchange2.

izvor:opstinskainformativnasluzba

Facebook komentari
Čitaj još:  Sjenica u Obrenovac šalje gorsku službu

Leave a Reply