Putna infrastruktura za bolji ivot na Peterskoj visoravni

Vijesti 2011

”Na putnoj infrastrukturi u Sjenici se istovremeno izvode radovi na deset mesta. Ne postoji grad, niti optina u Srbiji, u odnosu na broj stanovnika, gde se takvim intenzitetom grade i asvaltiraju putevi”, rekao je prolog petka, prilikom obilaska gradilita na Peterskoj visoravni, ministar rada i socijalne politike, Rasim Ljaji?. ”Naalost”, dodao je Ljaji?, ”sjeni?ka optina je na za?elju po ?vrstoj podlozi i asvaltiranim putevima i kolovozima. Svega je 3 odsto asvaltiranih puteva na celoj teritoriji optine”, kazao je Ljaji?. On je istakao da ?e se, zahvaljuju?i investicijima Vlade Republike Srbije, koja je, kako je kazao, u protekla dva meseca za te namene izdvojila preko 300 miliona dinara, procenat asvaltiranosti puteva u zna?ajnoj meri popraviti do kraja godine. ”Verujem da ?e do kraja mandata ove Vlade, Peterska visoravan imati puteve koji ?e, s jedne strane ozna?iti da ljudi treba da ostanu ovde da ive, a eventualno i neki koji su otoli da se vrate. Mi smo manje pri?ali, a vie se radilo na tome, i tek verujem da ?e se raditi”, kazao je ministar Ljaji?.
Prilikom posete Sjenici, ministar Ljaji? je obe?ao da ?e regionalni putni pravci: Duga Poljana-Karajuki?e Bunari, i Karajuki?e Bunari-Bu?evo-Sjenica, kao i put koji povezuje sjeni?ku sa tutinskom optinom i naredne godine nastaviti da se grade dok ne budu asvaltirani. ”Izgradnjom puteva otvara se mogu?nost i za pove?anje sto?nog fonda. Da su ovi putevi bili pre 20 ili 30 godina, danas bi Peterska visoravan prakti?no mogla da hrani celu zemlju”, kazao je Ljaji?.

Facebook komentari
Čitaj još:  U ponedeljak predstava sjeni?kih glumaca u Bajnoj Bati

Leave a Reply