Odobrena dodatna sredstva za izgradnju puteva u sjenici

Arhiva Vijesti 2010

Aktivna gradilita na Peterskoj visoravni sa predstavnicima lokalne vlasti ovih dana je posetio i direktor Javnog preduze?a ”Putevi Srbije”, Zoran Drobnjak. Poseta je rezultirala odobravanjem dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata na teritoriji sjeni?ke optine, do kraja godine. Kao krajnji rok za zavretak zapo?etih projekata, pominje se 5.novembar, kada bi, sve?anom otvaranju novoasvaltiranih puteva, kako je najavljeno, trebalo da prisustvuje i predsednik Srbije, Boris Tadi?.
Pored brojnih gradilita, koja su u razli?itim fazama realizacije, to na gradskom to na seoskom podru?ju, do kraja ove godine, u Sjenici ?e se graditi jo dve gradske ulice, jedna koja spaja Petersku sa glavnom ulicim, a druga u naselju Petruka, u kojoj je ove godine izgra?ena kanalizacija. Od seoskih putnih pravaca odobrena su sredstva za putni pravac Vrsjenice Kijevce ?itluk, 3 kilometra regionalnog putnog pravca prema Barama, kao i put Sjenica Gonje, koji predstavlja poslednji neasvaltirani putni pravac do sedita jedne od ukupno 12 mesnih zajednica u ovoj optini. Osim toga JP ”Putevi Srbije”, odobrilo je sredstva i za izradu projektne dokumentacije za regionalni putni pravac Sjenica Radaginja Bu?evo, koji ?e se graditi u prole?e. Na pitanje da li je realno o?ekivati da zapo?eta izgradnja svih gradskih ulica i seoskih puteva bude zavrena u predvienom roku, s obzirom na broj gradilita i gra?evinsku sezonu, koja je na izmaku, predsednik optine Sjenica, Muriz Turkovi? je rekao: ”Mogu?e da se do kraja godine, ne stigne uraditi putni pravac prema Gonju. Ali u svakom slu?aju, uradi?e se u prole?e. Ostalo treba da bude zavreno do 5.novembra, i ako bide potrebe, angaova?emo i tre?eg izvo?a?a”.

Facebook komentari
Čitaj još:  Devet medalja i ekipno tree mesto

Leave a Reply