Sjenica domain Likovne kolonije

Arhiva Vijesti 2010
likovnakolonija.jpgPrema reima urednice izlovenog i tribinskog prostora Multimedijalno
centra u Novom Pazaru, Amre Hodi Jejne, Likovna kolonija ”Sandak
inspiracija umetnika”, ustanovljena je sa ciljem meusobnog upoznavanja
umetnika iz razliitih krajeva, sa kulturom i tradicijom Sandaka; sa
ciljem njihovog meusobnog upoznavanja i razmene kulturne misli likovnih
stvaralaca. Iako još uvek nije završena, ova, deseta po redu kulturna
manifestacija, koja se trenutno odrava u Sjenici, sasvim sigurno
opravdava ciljeve utemeljivaa, Kulturnog centra iz Novog Pazara i
Ustanove kulture Sjenica.
Ovogodišnja Likovna kolonija, okupila je u Sjenici deset vrsnih
umetnika, akademskih slikara sa razliitih prostora bivše Jugoslavije.
Oduševljeni prirodnim lepotama inspirativnog sjenikog kraja i Sjeniko
pešterske visoravni, sa nekim novoroenim skicama i idejama u mislima,
oni se drue, razgovaraju i vredno rade, stvarajui neponovljiva
umetnika dela. 

Zraei pozitivnom energijom, koja odiše lepotom i
bogatstvom razliitosti, ovi likovni stvaraoci pokazuju da su, ne samo
vrsni umetnici slike, ve i rei. Oni najlepšim reima opisuju prirodne
lepote i gostoprimljivost ljudi, naroito domaina, direktora Ustanove
kulture u Sjenici, Fadila Bajrovia, za kojeg kau da je najbolji
promoter svoga kraja.
”Priroda i boje na Sjeniko pešterskoj visoravni su fantastine! Toliko
nijansi zelene, nema ni na jednom drugom mjestu, a domaini su puni
panje prema nama, ak i previše”, kae za naš list, likovna umetnica,
Sabaheta Maslii iz Berana. Magistra eljka Filipovia sa Pedagoškog
fakulteta u Sarajevu, najviše oduševljava prostor i širina Sjeniko
pešterske visoravni na nadmorskoj visini preko hiljadu metara.
Akademski slikar iz Vojvodine, Zdravko Mandi kae: ”Impresioniran sam
lepotom predela i tom koliinom svetla, koje nas kupa svakoga dana.
Dolazei od Novog Pazara prema Sjenici, zaustavljao sam automobil da
upijem tu lepotu predela, i zaista sam, ovako ponesen, unapreen za niz
skiica i crtea. Mislim da e ovo doprineti da se jave neki novi zvuci u
mojim slikama”.
Slikari su, kau, samotnjaci po prirodi. Njihova dela nastaju iz duboke
koncentracije u osami. Oni imaju sposobnost da se osame i u masi, a sa
svake likovne kolonije, nešto pozitivno se ponese. Akademski profesor,
Hilmija atovi iz Roaja kae da likovnu koloniju u Sjenici doivljava
drugaije od svih drugih. ”Ova Kolonija je potpuno drugaija od svih.
Drugaije je doivljavam zbog ambijenta i relativno malog broja
uesnika, što je ustvari, optimalan broj. Za slikare je mnogo vano da
doive jedan prostor, da osete energiju, što e moda proticati due
vremena dok ne da pravi rezultat, a ova visina za nas je jedno posebno
osveenje. ini mi se da smo ovde blii Svemiru.”, kae profesor
atovi.
Meu uesnicima Desete likovne kolonije je i dvoje umetnika iz Sjenice,
Amra Bajrovi i Emsad Jahi, a najmlaa uesnica je Mersiha Pruševi iz
Novog Pazara. Ona je izrazila zadovoljstvo što joj se pruila prilika da
bude u društvu velikih i priznatih slikara, a to iskustvo e joj, kae,
mnogu znaiti u daljem radu. Likovna kolonija u Sjenici trajae do
10.avgusta, nakon koje e se, u sandakim gradovima organizovati
izlobe, tokom Kolonije roenih, i veštim rukama stvorenih likovnih
pria.
Čitaj još:  Zavrene pripreme pred festivalski nastup
 
Ovu vijest moete komentarisati na forumu     
 
Facebook komentari

Leave a Reply