Debata o nazivima ulica u Sjenici

Arhiva Vijesti 2010
ulice.jpgUvidevši probleme u vezi naziva ulica u Sjenici, gde je vei deo grada
na adresi Nova b.b. a da samo jedna ulica nosi ensko ime, kao i druge
neloginosti, mladi aktivisti sjenike NVO ”Flores”, inicirali su i
organizovali javnu debatu o toj temi. Ovakva debata, koja je okupila
predstavnike vlasti, predstavnike razliitih politikih stranaka i
graane Sjenice, organizovana je u saradnji sa Grupom 484 u okviru
projekta ”Ne prolazi ulicom bez traga”, koji podrava Evropska
komisija u Srbiji.
U prisustvu razliitih društveno politikih struktura, prvi put na
ovakav nain, otvoreno i javno, razmatrana su pitanja: da li u davanju
naziva ulicama treba dati prednost znamenitim linostima iz sjenikog
kraja ili iz svetske istorije; imenima naunika i umetnika ili
vojskovoa i politiara, i slino. Osim što su se mogli uti veoma
zanimljivi i konstruktivni predlozi, to je bila i prilika da nadlena
Opštinska komisija informiše graane o onome što je do sada ve uraeno
na tom planu. 
Čitaj još:  Devet medalja i ekipno tree mesto

S obzirom na iskazane principe rada ove komisije, moe se
zakljuiti da bi Sjenica uskoro trebalo da dobije novu šemu naziva
gradskih ulica, koja e promovisati prave vrednosti lokalne zajednice,
uvaavajui razliitosti i duh zajedništva u skladu sa mirnodopskim
principima.
”Bilo je zanimljivih predloga ali mogu rei da smo mi veinu tih
predloga ve razmatrali. Ipak, verujem da e ova debata doprineti da
bre i kvalitetnije odradimo preostali deo posla. Takoe, debata je,
rekao bih i neka vrsta pozitivnog pritiska na nas od strane nevladinog
sektora”, izjavio je medijima, lan Opštinske komisije za promenu
naziva ulicama u Sjenici, Fadil Mahmutovi. On je takoe istakao da
aktuelna komisija ”uspešno radi veoma vaan i osetljiv posao, koji
predhodne komisije nikada nisu uspele da završe do kraja.”
Čitaj još:  Sjeničani privukli pažnju domaćih i stranih posetilaca
 
Ovu vijest mozete komentarisati na forumu  
 
Facebook komentari

Leave a Reply