Gašenje autotransportnog preduze?a

Arhiva vijesti 2007

Sample ImageSJENICA BEZ PREVOZA, RADNICI NA ULICI
Opštinski sud u Novoj Varoši, na osnovu tužbe Uprave prihoda, zbog zaostalih dugovanja, organizovao je i prodao nepokretnu imovinu preduze?a Autotransport Sjenica. Novi vlasnik nema nikakve obaveze prema radnicima niti obavezu da nastavi delatnost firme. Sjenica ostaje bez putni?kog prevoza a radnici ostaju na ulici, bez akcija i za sada rešenog radno pravnog statusa.
Autotransport je u Sjenici decenijama uspešno poslovao. Osnovne delatnosnti su bile putni?ki i teretni saobra?aj. U periodu najuspešnijeg poslovanja, pored redovnih lokalnih i me?ugradskih linija, redovno su održavane i linije Sjenica — Trst i Sjenica — Istanbul. A što je najvažnije, i pored loših puteva u Sjenici, ni jedan putnik, u autobusu ove firme, nije izgubio život. Kako kažu radnici,preduze?e se, moglo bi se re?i, uspešno poslovalo sve do 2002. godine. Sa ciljem prevazilaženja novonastale krizne situacije i ste?ajnog postupka, 2003-?e godine preduze?e je privatizovano. Ve?inski vlasnici, ali na kratko, postali su dotadasnji direktor Emin Hadžifejzovi? i izvesna Valentina Bogosavljevi?. Iako je procenjena vrednost kapitala tada iznosila 49 miliona dinara, firma je prodata za svega 5011000 dinara. Nakon godinu dana, u avgustu 2004. Agencija za privatizaciju poništava kupoprodajni ugovor zbog nepoštovanja istog. Ali kona?no rešenje o poništenju ugovora, bez prava na žalbu, donosi se tek 15-og januara 2006. U me?uvremenu, bez rešenog statusa i pravnog zastupnika, firma zapada u sve ve?u krizu. Radnici ne primaju plate. Zastareli vozni park sve više zastareva i autobuske linije se postepeno gase. Dugovanja se uve?avaju. Pojavljuju se poverioci i preko suda traže naplatu svojih potraživanja. Radnici, u par navrata, pokušavaju da zaštite imovinu i prodaju iste po nerealno niskim cenama ali bez uspeha. Poslednjom prodajom, od nekada uspešne firme, ostalo je 90 obespravljenih radnika i nekoliko neispravnih autobusa. Sva nepokretna imovina firme prodata je za oko 9 miliona, što nije ni polovina od procenjene vrednosti koja iznosi nešto više od 19 miliona dinara, kažu radnici.
Ovih dana, u sali SO-Sjenica, održan je zbor radnika kome su prisustvovali i predsednik Opštine Esad Zorni? i predsednik SO-e Fahrudin Fijuljanin. Oba predsednika su tom prilikom izjavili da nisu bili obavešteni o prodaji imovine ATP i da ?e u?initi sve što je u njihovoj mo?i kako bi pomogli radnicima u ostvarivanju njihovih prava.
U Sienici više ne postoji preduze?e za prevoz putnika. Jedina autobuska linija je Sjenica-Kragujevac, koju održava privatni autoprevoznik. Seosko stanovništvo, da bi se prevezlo do grada, prinu?eno je da, po znatno višim cenama, koristi taxi prevoz ili privatne automobile, pod uslovom da ih imaju. Putuju-kažu-samo kada moraju.

Facebook komentari
Čitaj još:  Prostorni plan za Sjenicu

Leave a Reply