U Sjenici 600 korisnika Crvenog krsta

Kuhinju Opštinske organizacije Crvenog krsta u Sjenici koristi oko 600 korisnika, koji uglavnom nemaju nikakva novčana primanja ili su penzioneri sa najnižim penzijama. Sekretar ove humanitarne organizacije Elvira Hukić kaže […]