Sjenica dobila još azilanata

Posle informativnog razgovora u policiji utvrđeno je da su Sirijci ilegalno ušle iz Crne Gore u Srbiju, sa namerom da nastave put dalje prema zemljama EU UŽICE – Užička policija […]

Sjenica prihvatila 100 azilanata

Krizni štab opštine Sjenica odlučio je večeras da prihvati oko 100 azilanata i precizirao da će ih smestiti u privatni hotel “Berlin” koji se nalazi u centru grada. Nakon sednice, […]

Vlada azilante smešta i u Sjenici

Vlada Srbije odlučila da preduzeće za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu SAVA -TENT u Obrenovcu bude privremeno boravište delu azilanata, dok će ostale rasporediti u Sjenicu i Tutin. Vlada Srbije […]