Sjenički Akšamluk – VIDEO

Sjeničani su uvek bili prepušteni sami sebi i samo zahvaljujući svojim sposobnostima i zalaganjima uspevali su da prate korak sa savremenim životom. Međutim, Sjeničani su uspeli i da očuvaju i […]