Biberović Elmedin dipl.inž.el. i Rukovodilac Telekoma u Sjenici

Moguć prenos podataka i video signala preko energetske mreže

Sjenica vesti, Vijesti 2015

Moguć prenos podataka i video signala preko energetske mreže

Biberović Elmedin dipl.inž.el. i Rukovodilac Telekoma u Sjenici

Dana 22-23.12.2015 godine, održan je jedanaesti međunarodni Simpozijum istraživanja i projektovanja za privredu, u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za istraživanja i projektovanja u privredi, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Doktorant elektrotehnike Biberović Elmedin dipl.inž.el. i Rukovodilac Telekoma u Sjenici, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, održao je predavanje i predstavio svoj naučni rad pod nazivom “ELEKTROENERGETSKA MREŽA KAO MREŽA ZA KOMUNIKACIJU”. Brzi razvoj nauke i tehnike poslednjih nekoliko godina kao i primena novih oblika frekvencijskog multipleksiranja, omogućio je korišćenje energetskih vodova kao alternativa telekomunikacionih medijuma za pristup “poslednja milja”, za pružanje širokopojasnih telekomunikacionih usluga.
Power Line Communication (električni vodovi za komunikaciju) je tehnologija koja koristi vodove niskog/srednjeg napona kao medijuma za prenos telekomunikacionog saobraćaja. Komunikacija vodovima elektroenergetske mreže posebno je interesantna elektrodistributivnim kompanijama, koji mogu postati trostruki provajderi: snabdevači strujom, Internet provajderi i provajderi telekomunikacionih usluga (telefonija), jer primenom ove tehnologije moguće je pružanje raznovrsnih komercijalnih servisa, kao što su: širokopojasni Internet servisi, govorni servisi, Video (na zahtev i konferencije), interaktivni servisi i kućno umrežavanje (Home networking).

Čitaj još:  UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019

Biberović Elmedin dipl.inž.el. i Rukovodilac Telekoma u Sjenici

 

Redakcija Sjenica.com

 

Pogledajte još:

Facebook komentari

One thought on “Moguć prenos podataka i video signala preko energetske mreže

Leave a Reply