Podrška za još jedan projekat u Sjenici

Vijesti 2014

Novi Pazar – Građanske inicijative potpisale su ugovor o finansijskoj i tehničkoj pomoći sa organizacijama civilnog društva iz Sandžaka i južne Srbije za realizovanje projekata javnog zastupanja. Ugovor su potpisali predstavnici 13 organizacija iz Novog Pazara, Sjenice, Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Bujanovca, Preševa i Vranja.

U centru pažnje su mladi i kroz ove projekte biće pokrenute inicijative za rešavanje aktuelnih problema u lokalnim zajednicama: transparentnost prilikom donošenja odluka o dodeli javnih prostora, uspostavljanje bolje komunikacije između organizacija i lokalnih samouprava, rešavanje problema romske zajednice, institucionalna podrška ženskom preduzetništvu.

-Pred vama je posao realizacije projektnih aktivnosti, koji sa sobom nosi mnogo izazova. Sa jedne strane, na vama je da inicirate i pokrenete određene procese u vašoj zajednici, a sa druge da uspostavite što bolju saradnju sa partnerskim opštinama i korisnicima koja neće biti ograničena na realizaciju ovog projekta, već će se nastaviti i po završetku programa „Osnaženi mladi na pozitivne promene na jugu Srbije i Sandžaku“, rekao je Leopold Rolinger, menadžer Programa za razvoj civilnog društva i građansku participaciju.

Ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 46.923 dolara. Za realizaciju projekata koji će trajati od aprila do septembra ove godine, organizacije će dobiti pojedinačno oko 3.500 dolara uz obavezno obezbeđivanje još 25 hiljada dolara angažovanjem sopstvenih resursa. Projekte javnog zastupanja podržavaju USAID kroz Program izgradnje kapaciteta u okviru projekta „Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku“ 41.528 i sa 5.395 dolara Ambasada Holandije u Beogradu.

Facebook komentari
Čitaj još:  Maturanti OŠ Svetozar Marković Sjenica 2012

One thought on “Podrška za još jedan projekat u Sjenici

Leave a Reply