Besplatne banje i lečenje za penzionere Sjenice

Vijesti 2014

Penzioneri, čija penzija je niža od 24 170 dinara imaju pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana.

Ove godine ovu povoljnost iskoristiće 101 penzioner iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina koji ispuni uslove konkursa.

Republički fond za penzijsko I invalidsko osiguranje raspisao je oglas za penzionere koji žele da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u neku od 25 domaćih banja.

Odlukom Upravnog odbora PIO fonda z ate namjene izdvojeno je 339,6 miliona dinara koji će se rasporediti filijalama prema broju korisnika.

,,Pravo da se jave na konkurs imaju svi penzioneri čije su penzije niže od 24 170 dinara.Uslov je da nemaju druga primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina, a za poljoprivrednike i najmanje deset godina poljoprivrednog staža osiguranja.Uz prijavu se prilaže ček za januar i februar, fotokopija lične karte i medicinska dokumentacija”, kazao je director novopazarske filijale PIO Mirsad Abdurahmanović.

Besplatan bortavak uključuje i ljekarski pregled, terapiju i troškove prevoza u visini cijene autobuske, odnosno vozne karte.

Fond će snositi troškove za pratioca djeteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan rad.

Prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mjestu prebivališta.

Facebook komentari
Čitaj još:  Ambasada Malezije donirala sjeničku školu

Leave a Reply