TV SJENICA NOVA RUBRIKA NA NAEM SAJTU

Arhiva vijesti 2009

S obzirom na evidentnu medijsku blokadu Sjenice, a u cilju objektivnog izvetavanja o svim zbivanjima u naem gradu, Sjenica.com otvara novu rubriku ”TV Sjenica”. Na ovaj nain, Vama potovani posetioci, ma gde bili, pruamo mogunost da kroz video zapise pratite i uestvujete u svim vanim dogaajima u sjenikoj optini.
Svi oni koji ele da iskau svoj stav o bilo kojoj temi od javnog znaaja, da argumentovano pohvale ili kritikuju postupke vlasti, da daju predloge i sugestije u razliitim oblastima drutveno-politikog ivota, mogu se obratiti naem sajtu ili lino sjenikom snimatelju Ramu Tahiroviu. Sve Vae izjave, slikom i reju, bie verodostojno objavljene.
Podseamo Vas da Internet prevazilazi granice delovanja lokalnih politikih monika i pozivamo, da zajedno sa nama, kreirate realnu sliku nae stvarnosti. Ne dozvolite da to drugi ine umesto Vas! Posetite na sajt i budite objektivno informisani.

Facebook komentari
Čitaj još:  Internet i kompjuteri najpotrebniji seoskim kolama u Sjenici

Leave a Reply