Restruktuiranje rudnika uglja “Štavalj”

Vlada osnovala tim za restrukturiranje rudnika Štavalj Sjenica – Vlada Srbije je osnovala tim koji će ispitati mogućnosti i pripremiti predlog za realizaciju Projekta “Štavalj” kojim se predviđa restrukturiranje tog […]