Selo Razdaginja - Video snimak iz vazduha - Maj 2017 - Sjenica

Selo Raždaginja / Video iz vazduha

Selo Raždaginja / Video iz vazduha Vraćajući se vašara iz Karajukića bunara, sa još malo baterije, rešili smo da zastanemo i zabeležimo par kadrova. Ovo je prvo selo koje smo […]

Lekovito bilje na Jadovniku

Prelijepi kadrovi netaknute prirode Jadovnika, sve to u društvu Dr. Seada Vojnikovića prof šumarskog fakulteta u Sarajevu koji govori o lekovitosti biljaka na koje nailaze. Pogledajte video: