Pristigle nove USAID donacije u Sjenici - Sjenica - Regionalni centar

Pristigle nove USAID donacije u Sjenici

USAID program lokalnog održivog razvoja u Srbiji je okončan. Praksa ovog programa je da svu imovinu pokloni organizacijama, institucijama i opštinskim organima. Regionalni centar je uputio zahtev za jedno terensko […]