Esad Dzudzo BNV u Sjenici Februar 2015.

BNV u Sjenici: Načini izjašnjavanja učenika (Video)

Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je u Sjenici skup gde su predstavnici Vijeća i direktori Osnovnih škola razgovarali o načinima izjašnjavanja učenika o pohađanju nastave na bosanskom jeziku. Potpredsednik BNV-a Esad […]