Opstina Sjenica grb

Opština Sjenica

Službe Opštine Sjenica

matična služba

opšta uprava

privreda i finansije

imovinska i pravna

kancelarija br: 1

kancelarija br: 33

kancelarija br :24

kancelarija br: 3

telefon: 020 741-071 lokal: 2

telefon: 020 741-071 lokal: 109

telefon: 020 741-071 lokal: 113

telefon: 020 […]