Opstina Sjenica grb

Opština Sjenica

Službe Opštine Sjenica

matična služba
opšta uprava
privreda i finansije
imovinska i pravna
kancelarija br: 1
kancelarija br: 33
kancelarija br :24
kancelarija br: 3
telefon: 020 741-071 lokal: 2
telefon: 020 741-071 lokal: 109
telefon: 020 741-071 lokal: 113
telefon: 020 741-071 lokal: 105/106/107
Opština Sjenica
ul: Kralja Petra I
36310 Sjenica, Srbija
telefon centrala: 020 741-071

 

Opština Sjenica

Sjenica se u pisanim dokumentima prvi put pominje u „Povelji o trgovni“ koju je kralj Uroš Nemanjić podario Dubrovčanima „Na Seničah“ 1253. godine. Mnogi autori radova o Sjenici pozivaju se na ovu povelju. Sjenica je u prvim dokumentima označena kao vrlo značajno tržište za stoku i stočne proizvode. Na značajnom srednjovekovnom putu Nemanjići su u sjeničkom kraju imali svoje letnjikovce: u Sjenici, vrh Sjenicam, Dugoj Poljani i Caričini.
U Sjenici je 1463. bio Mehmed Fatih (osvajac), koji je takoðe izdao Dubrovčanima povelju sledeće sadržine: Po milosti božijoj Mi, veliki gospodari, Emir S. Mehmed za sve zemlje Carstva: za Romaniju, Anadoliju, Vlašku zemlju, Srbiju,  Albaniju, Bosnu; svim sandžacima ikadilucima, subašama, timarnicima i carinicima i svakoj vrsti ljudi pod carstvom, ili koji mi daju harač, nareðujem da ko neće da primi gnev (srdžbu) i kazne carstva da ne učini neko zlo ili nepravdu ili prevaru Dubrovačkoj vlasti, njenim graðanima i trgovcima koji ce ići i trgovati po zemljama carstva, nego da se uvek sačuvaju i zaštite i prijateljski prime kao i svi moji odani i da im se ne učini nikakva nepravda ni u jednom mestu i da ne plate putne carine, već da prodaju robu, da plate dvije aspre ili sto aspri, a što ne prodaju da ponesu gde im je po volji.
Ako bi se neko usudio da im učini neku nepravdu taj da se zatvori i primi gnev i ropstvo nad sobom.…….(7.jul 1463.)

Sjenica u XVII vijeku dobija strateški značaj i u njoj Turci podižu četvorougaonu tvrðavu. Za Sjenicu je sve do XIX vijeka bio u upotrebi termin Senica. U srednjovekovnim srpskim poveljama pominje se kao Senica (Na Seničah). Od 1912.godine sa uvoðenjem nove administracije prihvaćeno je ime Sjenica. Od pada despotovine, pa do 1879. godine Novopazarski sandžak, time i Sjenica bili su u sastavu Bosanskog vilajeta, u početku kao kraište Isah bega Isakovića, a od 1879.godine isključen je iz Bosanskog vilajeta i formiran je iste godine Sjenicki sandžak sa središtem u Sjenici, a obuhvatao je kaže: sjeničku, novovarošku, bijelopoljsku i donjokolašinačku. Poslije balkanskog rata 1912. godine ~ Oslobaðanjem Novog Pazara, Sjenice, Prijepolja, Nove Varoši i Priboja završene su operacije Ibarske vojske i Javorske brigade u Sandžaku i on je postao sastavni deo Kraljevine Srbije.

Varoš Sjenice je već u drugoj polovini XIX vijeka imala razvijenu trgovinu, organizovan društveni život sa javnim ustanovama: mektebima, idadijom, selamlucima, sa vodovodom čija su izvorišta bila u Šušurama i na Radišića brdu, Srpsko pjevačko društvo i čitaonica u Sjenici su osnovani 1910. godine. Sve do šezdesetih godina XIX vijeka arhitektura varoši je bila specifična koja se ne može okarakterisati da je orijentalnog tipa. Stanovništvo Sjenice čine Bošnjaci i Srbi čiji je broj bio sledeći: Varoš Sjenica ukupno 3875 od toga: Muslmani 3256, Srbi 626 i ostalih 13, sjenička kaza (opština) imala je: 30295 stanovnika od čega Srba 10117 i Muslimani 20181.


Sjenice


Alijaga Prizrenac  (1912-1914)

Prvi predsjednik Sjenice, vrlo uspješan trgovac i prilično bogat. Sa dva sina, takoðe trgovca posjedovao je tri trgovinske radnje. Imao je dvije kuće u centru Sjenice u ulici sada Neznanih junaka, prekoputa Džamije Sultan Valide. Kuće su bile za njegovo vrijeme savremene i moderne, a i sada su dobro očuvane. Posjedovao je zemlju i veliki čair u okućnici. Kao prijesednik tražio je red u caršiji. Bio je ljubitelj životinja. Pazarnim danom je obilazio “drvenu pijacu“ i seljke, čiji su konji bili nepotkovani upućivao je kod kovača na potkivanje. O Alijagi Prizrencu nema pisanih podataka i sva saznanja o njemu potiču od njegovih savremenika koja su ostala u pamćenju i posle njegovog odlaska u madžirluk u turskoj 1919. ili 1920. godine. Zapravo je Alijaga više po tome upamćen nego njegovo predsjednikovanje: celokupno imanje, kuće, dućane i zemlju prodao je Akovićima, doseljenicima iz Crne Gore, ali je uzeo samo kaparu. Kupci imanja ponudili su Ailjagi da ga na putu za Tursku isprate do Skoplja i tamo isplate. U Skoplju je pretučen, oteta mu je kapara te je „na ponjavi“ prenijet u Tursku. Ova žalosna muhadžirska sudbina do današnjih dana je prenošena kao opomena na opasnosti koje prate muhadžire.


Rušid Efendija Spahović (1914-1916 i 1924-1928)

Rušid efendija je bio predsjednik Sjenice u dva mandata. Veleposjednik od 1918. godine, izuzetno obrazovan i izuzetna ličnost. U njegovoj kući izmeðu 8. i 25. avgusta 1917. godine održana je konferencija na kojoj je donijeta Sjenička rezolucija, pa je poslije stvaranja kraljevine SHS protiv Rušida efendije i drugih učesnika konferencije voðen krivični postupak koji je kraljevim ukazom br. 6671. od 17.01.1921. ukinut. Kao predsjednik Sjenice trošio je sopstveni novac za potrebe opštine. O njegovom boemskom životu u Beogradu ostala je anegdota da se vozio sa dva fijakera: u jednom on, u drugom Baston. Poznat je njegov boemski život i druženje sa političkom i intelektualnom elitom Beograda u kome je boravio od 1928-1940. godine kao zastupnik interesa bivših aga i begova čija je zemlja oduzeta.
U neobjavljenom romanu Mehmeda Abdagića „Tatli džan“ (sladak život) Rušid efendija je glavna ličnost a i Murat Baltić u romanu “Fetva“ takoðe mu je posvetio vidan prostor smjestivši ga u drugi vremenski prostor. U zborniku Sjenice broj 9 i 10. 1999. godine prestavljen je kao izuzetna ličnost.


Vaso Karamarković (1918 – 1921)

Kao ugledni trgovac,politicar i predstavnik naroda došao je na polo?aj predsjednika Sjenice 1916.godine što je iskazano natpisom na njegovom spomen obele?ju na pravoslavnom groblju pod radišica brdom:“Ovde le?i Vaso Karamarkovic prvak sand?aka“.Pod prvakom Sand?aka podrazumjeva se pripadnost istaknutim licnostima Sjenice i Sand?aka.Cijela brojna porodica Karamarkovica je imala istaknutu ulugu u privrednom i društvenom ?ivotu Sjenice:Vasov brat Uroš je završio gimnaziju u Skoplju i bio je osnivac i vlasnik prve knji?are u Sjenici a Vasov sin Rade bio je Predsjednik cuvenog odbora za odbranu Sjenice koji je u toku rata radio na ocuvanju tolerativnih i dobrih odnosa izmeðu Srba i Bošnjaka Sjenice i Pešterske visoravni.Taj odbor na cijem su celu bili Hasan Zvizdic i Vaso Karamarkovic dao je veliki doprinos da se izbegnu veci meðuetnicki sukobi na ovim prostorima i ubla?e posledice rata.Tako je i Vaso Karamarkovic preko sina Rada dao neizmeran doprinos ?ivotu graðana Sjenice i Pešterske visoravni.


 nema fotografije u arhivi

Gojko Tubić (1921 – 1924)

Istaknuti Sjenicki trgovac,vlasnik trgovinske radnje (ducana) Tivar Odijela.Bio je vrstan orator,i kasnije predsjednik Demokratske stranke za Sjenicu.Sjenicanima su ostali u sjecanju njegovi nadahnuti govori pred Petomajske izbore 1935.godine na kojima je za poslanika Sjenice za senat Zetske banovine izabran demokrata Strahinja Strajo Borisavljevic a za zamenika Hasan Zvizdic.O njegovim aktivnostima kao predsjednika Sjenice nema mnogo pisanih podataka.


Mehmetaga Ćosović (1928 – 1944)

 

Predsjednik sa najdu?im mandatom od marta 1928.god. do decembra 1944.god.Na mesto predsjednika biran je i izabran na izborima 1928,1933 i 1936.godine.Jedan je od najistaknutijih licnosti društvenog ?ivota i predstavnik vlasti Sjenice.Posedovao je veci zemljišni fond pod Radišica brdom koji mu je oduzet prvom agrarnom reformom.I u gradu je posedovao livade i caire.Bio je uspešan trgovac i vlasnik cuvane Visoke kahve u centru Sjenice koja je ulepšavala grad sve do 70-tih godina prošlog vijeka.Kao prijedsednik Sjenice ostao je u sjecanju po ureðenosti i cistoci grada.Vlasnici radnji su svakog dana cistili prostor ispred radnje,zimi uklanjali snijeg.Ducani su morali da budu okreceni,cepenci ureðeni.Trgovci i zanatlije cistocu i red u gradu prihvatali su kao nešto uobicajeno.Mehmedaga je sa zadu?enim slu?benicima opštine svaki radni dan pocinjao obilaskom caršije,provjerava da li je sve ureðeno po propisima.Sjenica u vrijema Mehmetaginog predsjednikovanja nije imala elektricnu struju ali je imala caršijsku rasvjetu sa ukrasnim fenjerima koje su komunalci uvece palili a izjutra gasili u tacno odreðeno vrijeme.Sve radnje su se otvarale i zatvarale u tacno vrijeme.
Mehmedaga je bio inicijator izgradnje gradsog vodovoda 1933.godine.Voda je dovedena sa izvora u Vrelima takoðe je izgraðena i rezervna kakapta?a sa izvora u Šušurama.Javne cesme su izgraðene u caršiji i bli?im ulicama.Ovaj Vrelski vodovod je adaptiran i snabdijevao je Sjenicu vodom do 1985.god.,kada je,izgradnjom novoga vodovoda napušten i izlo?en propadanju.
Mehmedaga je bio inicijator izgradnje prve bolnice i kupatila.Takoðe je bio poznavalac i poklonik kulture.Bio je jedan od osnivaca i prvi predsjednik Muslimanskog kulturno umjetnickog društva Gajret u Sjenici.Ta cinjenica opredjelila je dalji opstanak i razvoj Gajreta strukturu clanstva i njegovo mjesto u Sjenici i Sand?aku.Zalagao se za saradnju muslimanskog KUD Gajreta i Srpskog KUD Njegoš.U ova dva društva istovremeno su ucestvovali Mehmedagin sin Omo, Murat Nalovic, Ahmo Muftarevic, Osmo Pecanin i drugi.
Bio je dostojanstven,principijelan,disciplinovan,odgovoran i tacan. Po njegovim odlascima na posao i u d?amiju ili kafu „mogao se sahat naviti“. Kao covijek i predsjednik bio je i ostao poštovan i omiljen kod svih graðana Sjenice.


Sveto Vukašinović (1946 – 1949)

 

Po zanimanju pekar,vlasnik cuvene pekare.Na predsjednicku du?nost došao je kao predstavnik radnicke klase i kao simpatizer partije i narodno oslobodilackog pokreta.To je bilo vrijeme siromaštva,vrijeme obnove i izgradnje,zapravo Sveto Vukašinovic,njegov podprijesednik Juso Zekic i ostali clanovi narodnooslobodilackog odbora Sjenice više su bili izvršioci direktiva komande Partije i njenih organa kao što su:otkup poljoprivrednih proizvoda,po zlu upamcena arekvizicija, izvršavanje obaveznih radova sa zapregama, zanatskih usluga i drugih potrepština za novu vlast i graðane,najcešce bez placanja.I u takvim uslovima izvršeni su znacajni programi izgradnje koji su stvarali povoljnije uslove za ?ivot:puštena je u rad minijaturana hidro centrala „Vrela“.To je prvi susret Sjenicana sa elektricnom strujom.Prvi put su zasvijetlele sijalice u domovima i ponegdje u gradskoj rasvijeti.Pojavili su se ponegde zvucnici na banderama u gradu preko kojih je vlast upoznavala graðane sa obavezama i upucivale javne kritike pojedincima za neizvršene obaveze.Ostale su u sjecanju anegdote iz tih dana da su se pojedinci cuvši kritiku na svoje ime preko zvucnika obracali dizanjem dva prsta prema zvucniku da mu objasne svoj stav i opravdanje.
Od zacajnijih razvojnih aktivnosti navodimo sljedece:formirana je zemaljska ovcarska farma „Pešter“ koja je u toku 10 godina postojanja predstavlja poljoprivredni objekt republickog nivoa; formiran je narodni magazin koji je predstavljao osnov buduceg Trgovinskog preduzeca „Sjenica“; registrovano je Kulturno-umetnicko društvo“Jedinstvo“,koje je pocelo sa radom u decembru 1944.kao kulturna grupa;osnovana je škola ucenika u privredi koja ce kasnije prerasti u Tehnicku školu i obezbeðivati kadrove iz razlicitih struka za potrebe Sjenice.


Drago Avramović (1949 – 1955)

 

Došao je na predjednicku du?nost,simpatizer i od 1944.god.kao ucesnik NOB-a.U toku njegovog mandata poceo je intenzivniji razvoj privrede i društvenih djelatnosti,pa su realizovani projekti i pocele sa radom privredne,komunalne i druge djelatnosti;poceo je sa radom“Autotransport“–Sjenica;Trgovinsko preduzece –„Sjenica (rešenje Sreskog narodnog odbora broj 1647 od.VI 1953.GOD.)„,formirano 01.01.1954.god;(Rešenje Sreskog narodnog odbora broj 69) OG elektrana na ugalj i naftu ;osnovano je Komunalno preduzece(rešenje Gradskog narodnog odbora broj 108 od 21.IV 1952.god.);osnovano je Metalno preduzece „Napredak“(rešenje Sreskog narodnog odbora od 27.VII 1954.god.).
Kod graðana je ostao u sjecanju po principijelnosti,cestitosti i razumjevanju graðana kojima je izlazio u susret.O njemu je ostalo uvjerenje graðanja da je poštovao propise,ali da je bio svjestan da njihova primjena znaci opšte dobro za covjeka,pa su ga ljudi koji su tra?ili rješenje nekih svojih problema kod prvog covjeka Sjenice Izuzetno cijenili i smatrali ga uciniocem.


Dedo Zimonjić (1955 – 1960)

 

Iako je radio u teškim poslije ratnim uslovima,kada su poslijedice rata ostavile nemaštinu, zaostalost, nepismenost, njegova aktivnost kao predsjednika pomogla je otklanjanju negativnig nasljijeða prošlosti br?eg razvoja grada. Dao je neposredan doprinos stvaranju sopstvenih strucnih kadrova za obrazovanje i druge djelatnosti,jer je u njegovom predsjednickom mandatu opština Sjenica putem stipendija usmjeravala mlade ljude u uciteljske i tehnicke škole,pa ce isti po završetku škole predstavljati naše prve strucne kadrove.I u realizaciji razvojnih programa izgradnje privrede i društvenih djelatnosti postignuti su znacajni rezultatati: poceo je sa radom Rudnik uglja“Štavalj“ (26.III1955), Graðevinsko pšreduzece „Novogradnja“ (osnovano Rješenjem Gradskog narodnog odbora broj 3211 od 03.V 1957.god.), preduzece „Sjenicka pcela“ (osnovano 25.II 1959), proširen rad Škole ucenika u privredi.

 


Dragoslav Partaljević (1960 – 1963)

 

Drago je bio jedan od najuspješnijih poslijeratnih predsjednika na opštem privrednom razvoju Sjenice.Dao je neizmeran doprinos odreðivanju strategije razvoja Sjenice po svojim oblastima:privredi društvenim djelatnostima (obrazovanje, zdravstvo, urbanizam i kultura) infrastruktura, i dr. Prema toj definisanoj strategiji pocece u narednom periodu izrada razvojnih programa i njihova realizacija.Taj vizionarski pristup strategiji i planovima omogucio je relativno br?i razvoj Sjenice u svim oblastima. Pored toga u toku njegovog predesjednickog mandata poceli su sa radom znacajni privredni i društveni objekti:izgraðena je zgrada društvenih organizacija koju je projektovao Drago, izgraðena je i stavljena u rad prva faza gradske bolnice, izgraðena je zgrada trgovackog Preduzeca Sjenice kao i tri stambena bloka.Graðevinsko preduzece „Novogradnja“ je proširilo djelatnost otvorivši gradilišta u Novom Pazaru,Kuli i Ro?aju.Školske 1962-63 pocelo je sa radom istureno odeljenje Kraljevacke poljoprivradne škole a ucenici su poslije nastavili školovanja u Kraljevu-Cibukovcu. Znacajan je Dragov doprinos razvoju kulture grada.Poseban doprinos je dao pozorišnom ?ivotu Sjenice bio je predsjednik KUD-a in dobar reditelj.U pozorišnu aktivnost ukljucio je brojnu porodicu:bracu Rada i Veroslava ,suprugu Donu koja je bila najuspešnija glumica Sjenice.Takav izuzetan odnos prvog covjeka Sjenice i njegove porodice prema pozorištu uticao je da se u Sjenicko pozorište okupljaju ugledni ljudi,da se pozorište prihvati kao stalna potreba grada pa je na tako zdravim osnovama postavljeno Sjenicko pozorište kao svijetla tacka predstavljalo dragulj Sjenice i Sand?aka sve do 2000.god.Velika je šteta što se zadnjih godina ljudi i institucije zadu?eni za opšti razvoj Sjenice nezainteresovano i neodgovorno odnose prema pozorišnoj tradiciji stvaranoj i odr?avanoj pola vijeka.O principijelnost Draga Partaljevica kao predsjednika i istaknutog privrednika govori jedna osobina:nikada nije dozvolio da ga slu?bena kola dovezu pred stan ili da na putovanje odlazi sa drugog mijesta vec ispred slu?bene prostorije.


Smajo Ljuca (1963 – 1967)

 

Prvi visoko obrazovani predsjednik i do 1963.god. najmlaði predsjednik Sjenice. Posebne rezultate postigao je u razvoju obrazovanja.Stvorio je prostorne,materijalne i kadrovske uslove za pocetak rada gimnazije u Sjenici pa je školske 1963-64.god.u Sjenici pocelo sa radom jedno istureno odeljenje mešovite gimnazije iz Novog Pazara,a naredne školske godine formirana je i pocela sa radom samostalna Gimnazija 29.november u Sjenici koja je i dalje osnov obezbeðivanja sopstvenih kadrova za privredni i društveni razvoj Sjenice ,narocito je ostala u sjecanju njegova briga o obezbeðivanuju strucnih kadrova za privredne i društvene djelatnosti.
Za Smajova mandata osnovana je fabrika Vesna (Rešenje NOO broj 01-4140 od 30.07.1962.god.)
Kao sekretar republicke konferencije SSRN-a pomogao je da 1981.god. Sjenica dobije znatna republicka sredstva za odr?avanje MOS igara 1982.god. Tim sredstvima izgraðen je savremeni sportski centar, sportske površine u svim gradskim školama i gradske infrastruktura u centru grada urbanisticki vezana za sportski centar.

Nedžib Ćućović (1967 – 1974)

 

U toku predsjednickog mandata Ned?iba Cucevica u gradu i opštini Sjenica realizovani su znacajni programi na razvoju privrede,društvenih djelatnosti i infrastrukture kao što su: pešterskog vodovoda,elektrifikacija sela Pešteri,renoviranje i asfaltiranje puta Sjenica – Novi Pazar, pošte i tri mosta u Sjenici.U okviru fabrike Vesna osnovan je 7.7.1969.god. samostalni pogon Meteor u saradnji sa Austriskom firmom Hastelnah,cime je proširena i modernizovana djelatnost Vesne .Ulagalo se i u infrastrukturu,stambenu izgradnju i društvene djelatnosti.Izgraðeni su i zasaðeni gradski parkovi,ureðene su glavne ulice,dovedena je voda u sve djelove grada.
Proširena je djelatnost Radnickog univerziteta:pocela je sa radom putujuca biblioteka koja je snabdjevala knjigama sve seoske škole u Opštini.Pocelo je obrazovanje radnika kroz rad što je poboljšalo kvalifikacionu strukturu zaposlenih i pripremilo višak radne snage za odlazak na zapadno tr?ište koje se sve više otvaralo.
Odlucnost i efikasnost predsjednika Ned?iba prenosila se na sve organe skupštine, privredne i društvene djelatnosti koje su odlicno funkcionisale.
Pred kraj mandata Ned?ib je postavljen za pomocnika republickog sekretara za zdravstvo pa je sa tog mijesta znatno uticao na br?i razvoj zdravstva u Sjenici.


Jugoslav Knežević (1974 – 1982)

 

Na predsjednicki polo?aj došao je iz kombinata „Pešter“ sa radnog mesta rukovodioca stocarstva. U poslijeratnom periodu najdu?e je ostao na polo?aj prvog graðanina Sjenice, skoro 8 godina. To je period reorganizacije društvenog i ekonomskog ?ivota razvoj društvenih delatnosti (SIZ-ovi): obrazovanja, kulture, fizicke kulture, zdravstvene, djecije i socijalne zaštite i za nekategorisane puteva. Skupština opštine na celu sa predsjednikom u ovom periodu je planirala i koordinirala razvoj privrede i društvenih delatnosti koji je tekao sinhronizovano i u toj sinhronizaciji glavni doprinosn dao je predsjednik Jugoslav.

Njegova organizaciona sposobnost,komunikativnost i neposrednost uticali su da se ljudi odgovorno anga?uju na poslu pa je period dva predsjednicka mandata Jugoslava Kne?evica obilje?en velikim razvojnim rezultatima:
U privredi: Klanica sa hladnjacom, mlekara i ribnjak PŠK Pešteri, fabrika cebadi TK „Raške“, „Stakloteks“ i neki seoski pogoni fabrike „Vesna“;
U društvenim djelatnistima:izgraðene su školske kuhinje i ambulante u centrima mjesnih zajednica, djecije obdanište, Sportski centar i nova zgrada Doma zdravlja;
U infrastrukturi: izgraðeno je trideset osam seoskih vodovoda, postavljeno koaksialno kablo za PTT saobracaj, izgraðen 110KV dalekovod, izvršena regulacija rijeke Grabovice u cijeloj gradskoj du?ini; završena je izgradnja najveceg stambenog bloka u Sjenici sa poslovnim prostorima; izvršeno je pošumljavanje goleti cetinarima na vecini planiranog prostora od 10500 hektara.
Sjenica je u ovom periodu imala vodan napredak u razvoju kulture:postala je domacin i organizator Meðurepublicke smotre izvornog stvaralaštva, susreta sela,knji?evnih manifestacija, likovnih izlo?bi sa razvijenim pozorišnim ?ivotom.Vršeni su obimni naucno istra?ivacki radovi, rekognosciranje terena što ce se kasnije nastaviti izdavackom delatnošcu iz oblasti nauke i kulture.
Jugoslav Kne?evic je i posle predsjednickog mandata obavljao znacajne javne funkcije.

Šaćir Rožajac (1982 – 1986)

 

Došao je na položaj predsjednika Sjenice kao dokazani privrednik u metalskoj industriji i rudarstvu. Jedan od najboljih ðaka generacije Sjenicke gimnazije, prvi diplomirani inžinjer mašinstva sa područija Sjenice bošnjacke nacionalnosti, svestrano obrazovan, racionalan i energičan svakako je bio jedan od najuspešnijih predsjednika Sjenice u njenom postojanju. Taj uspjeh ogledao se u rukovoðenju opštine Sjenice, u sinhronizovanom radu privrede, društvenih djelatnosti i infrastrukture. U toku njegovog mandata 1982-86. zabilježen je najintenzivniji društveno ekonomski razvoj Sjenice.
Za ovaj period vezan je početak izgradnje puta Sjenica-Ivanjica, završetak puta Nova Varoš-Sjenica, početak izgradnje doma kulture, hotelskog kompleksa „Borici“ i puštanje u rad klanice, mljekare i konfekcije Vesna i nastavljena je izgradnja seoskih pogona Vesne: Modernizovana je proizvodnja u rudniku „Štavalj“ i metalskom preduzeću „Napredak“.Racionalni su korišcenja sredstava za razvoj nerazvijenih.
Ovaj period je obilježen i značajnim rezultatima iz oblasti kulture: izašao je prvi broj Zbornika Sjenice 1989.godišnjak za nauku, kulturu i umjetnost. Ovaj časopis je okupio ugledne saradnike, naučne i kulturne poslanike Sjenice i širih prostora i dokaz je o kulturnom nivou Sjenice izgraðivanom tokom proteklih najuspešnijh godina Sjenice. Kulturno prosvijetna zajednica Sjenice, izdavač Zbornika održala je njegov kontinuitet a Zbornik Sjenice najuspešnije afirmiše Sjenicu.

Aleksandar Kanjevac (1986 – 1989)

 

Došao je na predsjednicki polo?aj sa iskustvom stecenim u obavljanju znacajnih javnih funkcija: sekretara Zajednice obrazovanja,direktora rudnika „Štavalj“,predsjednika OK SK Sjenica,sekretara odeljenja za narodu odbranu SO.
U njegovom mandatu anga?ovana su znacajna sredstva Republickog fonda za razvoj nerazvijenih kojima su realizovani znacajni razvojni programi:izgraðena je i pocela sa radom reprofarma sa kapacitetom od 6000 ovaca i 1000 koza;izgraðene su cetiri veterinarske ambulante na seoskom popdruciju;pogoni fabrike Vesna u Lopi?ama,Kladnici i Krarajukici Bunarima;fabrika armature i dijelova“Minel“ u Štavlju;izgraðene su škole:Bagacicu;Dugoj Poljani i Karajukice Bunarima kao nekoliko mostova;vršeno je ulaganje u odr?avanje seoskih puteva.Kao iskusni prosvijetni radnik pokazivao je pa?nju rešavanju materijalnih pitanja škola.


Ćamil Lakota (1989 – 1992)

 

Došao je na polo?aj predsjednika opštine u teškim društvenim okolnostima kao poslednji predstavnik jednog sistema koji je nepovratno nestajao.Kao najuspešniji privrednik,generalni direktor fabrike „Vesna“ koja je zapošljavala 2000 radnika i predstavljala osnov egzistencije stanovništva nastojao ja da preuzimanjem polo?aja predsjednika opštine da dodatni doprinos ocuvanja fabrike „Vesna „ pa je presdjednicku du?nost obavljao volonterski a upamcen je i po tome da nikad nije koristio dnevnice i slu?beno vozilo SO.Njegov rad je bio krajnje racionalan:neka predsjednicka ovlašcenja preneo je na nacelnike, ai licno je rešavao samo znacajna pitanja.
Kao presjednik SO i direktor „Vesne“ pomagao je kulturni ?ivot Sjenice.Preko RKUD-a „Vesna“ ukljucivao je radnike u kulturni ?ivot.Za njegova mandata izašla je iz štampe 1989.god. Etnomonografija Sjenicko-Pešterske visoravni o duhovnoj i materijalnoj kulturi našega kraja koja je rezultat desetogodišnjeg kulturološkog istra?ivanjaSjenice i Etnografskog muzeja Beograda.
Camili je bio predsjednik tekstilaca u privradnoj komori Srbije.

Radoslav Rakonjac (1992 – 1996)

 

Prvi višestranacki izbori za organe lokalne vlasti u decembru 1992.godine nisu uspijeli jer na glasanje nije izašao potreban broj biraca.Pošto skupština nije mogla biti formirana Vlada Republike Srbije imenovala je Opštinsko vijece Sjenice od 11 clanova,a za predsjednika je postavljen prof.Radoslav B. Rakonjac a za potprijesednika Mustafa D?igal dipl.ekonomista. Radoslav je du?nost predsjednika obavljao do decembra 1996.god.,do novih izbora.To je bilo izuzetno teško vrijeme,period razgradnje i nestajanja Jugoslavije,kada je rat buktao u Bosni i Hrvatskoj a i u našem podruciju se osjecala ratna atmosfera.U takvim uslovima od prijesednika se nije ni ocekivala niti je bila realna izgradnja vec je prioritet imalo ocuvanje mira u ovoj multietnickoj sredini na cemu su radili prijesednik i potprijesednik vijeca.U takvim uslovima obavljano je uredno odr?avanje grada,nastavljena izgradnja kanalizacije,odr?avanje ulica i odr?avanje grada.Grad je snadbevan stujom,vodom i poterebnim namirnicama.
U toku mandata dao je doprinos funkcionisanju svih intitucija,posebno Tehnicke škole koju je uspešno vodio.

Džemail Suljević (1996 – 2000)

 

Došao je na polo?aj predsjednika kao prestavnik SDA kojoj su biraci na izborima ukazali povjerenje,ali je bio predsjednik svih graðana.Arhitekta po zanimanju, narocito se isticao u aktivnostima na komunalnom ureðenju grada. Prije svega otklonjene su ranije površnosti u ovim aktivnostima pa je sve raðeno strucno i temeljito.Uraðena je veoma kvalitetna ulica od starog muslimanskog groblja na dubinju cijelom du?inom grada oko 1500 metara, do Prijepoljske ulice sa svim pratecim sadr?ajima: kanalizacijom,asvaltom, ivicnjacima i sa ureðenjem zemljišta.

Fuad Hrnjak (2000 – 2005)

Došao je na mesto predsjenika SO kao poslovan covijek vlasnik firme „Giljeva „ i sa iskustvom stecenim u kombinatu „Pešter“ u kome je bio na više rukovodnih funkcija. Bio je i generalni direktor kombinata “Pešter“.U svom mandatu naslijedio je velike probleme iz prošlosti,prije svega potpuni zastoj rada kljucnih privrednih organizacija koje su zapošljavale vecinu radnika i koje je teško ponovo vratiti u funkciju kao što je stanje u cijeloj zemlji sa privrednim objektima.Fuad Hrnjak daje svoj doprinos funkcionisanju opštine i njenih organa.


Dr Esad Zornić (2005-2009)

 

Rodjen je 20.07.1965.god u Sjenici potice iz ugledne domacinske porodice Zornica otac Muharem radio je dugi niz godina kao opstinski cinovnik i sluzbenik u opstini Sjenica majka Rifa devojacki Papic domacica ali u teskim uslovima su smogli snage da svoju djecu izvedu na pravi put cerka Enisa zavrsava Ekonomiju a sin Esad Stomatologiju. Dr.Esad Zornic osnovnu skolu pohadjao je u Sjenice gde i nastavlja sa srednjom skolom tada nazivanom Usmerena skola koju zavrsava 1984 god . Te iste godine odlazi na odsluzenje vojnok roka u Peci 1985 godine upisuje fakultet stomatologije u sarajevu gde ga pri kraju studija zahvata ratno zariste i jedno vrijeme provodi u zarobljenom Sarajevu Nakon dolaska u Sjenicu odlazi u Nis gde zavrsava zadnju godinu studija stomatologije u periodu svog studiranja bio je omiljen kod ostalih studenata koji se i dan danas hvale na njegovu plemenitost dobrotu kako kazu uvjek je bio drug kad je bilo tesko.Duzi niz godina kao srednjoskolac aktivno se bavi sportom u Sjenici ucestvuje na svim takmicenjima Atletskog Kluba gde je ostvario zapazene rezultate i bio clan reprezentacije Srbije a u studenskim danima clan univerzitetske reprezentacije bih Nakon zavrsetka studija odradjuje pripravnicki i odlazi za Nemacku gde je usavrsavao svoj rad ali kako i sam kaze kad god je imao vremena odlazio je i zaradjivao kao i mnogi nasi sugradjani na gradjevini nakon dolaska iz dijaspore radi u ambulati u Sjenici u kojoj ostaje do otvaranja svoje privatne ordinacije. politikom pocinje da se bavi 2003 godine kad postaje OO SDP Sjenica i po prvi put na parlamentarnim izborima stice zapazeni rezultat, 2004 god na demokratskim izborima kao politicki anonimac pobedjuje svoje protivnike i postaje prvi koga je izabrao narod.Dr.Esad Zornic ozenjen je Rukijom rodj Graca i ima dva sina Amara 7 godina i Imada 6 god.


Muriz Turkovic

Muriz Turković (2009 ili 2010 – 2012)

 

Nemamo informacije o njemu… sledi…

Hazbo Mujović (2012 – )

Hazbo Mujović rođen je 9. Maja 1965. godine, u selu Krće, opština Sjenica. Osnovnu školu završio je u Raždaginji, srednju školu u Sjenici, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Prištini gde je stekao zvanje dipl. ing. Mašinstva.

Hazbo Mujović je potpredsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka, predsednik SDA Sandžaka – Opštinski odbor Sjenica i odbornik na listi Stranka demokratske akcije Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin.

G-din Hazbo Mujović je bio odbornik u Skupštini opštine Sjenica od 1996. godine do 2000. godine, a u jednom periodu u toku 2000. godine bio je i predsednik Skupštine opštine Sjenica (istovremeno i predsednik opštine). U periodu od 2000. do 2004. godine bio je direktor Javnog komunalnog preduzeća ,,Vrela’’ Sjenica, a od decembra 2010. godine je bio na poziciji zamenika predsednika opštine Sjenica.

U celokupnom svom radnom angažmanu Hazbo Mujović se svojom srtučnošću, izuzetno velikim organizacionim sposobnostima i ostalim kvalitetima istakao kao posebno sposoban čovek i njegov izbor za predsednika opštine Sjenica je za dobrobit svih građana Sjenice.

Fejsbuk komentari

komentara

Povezane teme

One thought on “Opština Sjenica

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .