Etno- turistički kompleks „Sjenička kuća“ - Sjenica.com

Do sada utrošeno 24 miliona dinara u Sjeničku kuću (Video)

Sjenica vesti, Video

Etno- turistički kompleks „Sjenička kuća“ je u završnoj fazi radova. Ostaju fasadni i keramičarski radovi unutar objekta, zatim slijedi opremanje enterijera i otkup eksponata. Objekat ima 700 metara kvadratnih, a planirano je grijanje toplotnim pumpama koje je ekološki najčistija metoda grijanja.
„Za izgradnju celokupnog objekta do sad je potrošeno 24 470 000 dinara, od sredstava dobijenih na konkursima, odnosno na pozivima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a i od resornog ministarstva je ovaj projekat podržan“- istakao je direktor Turističke organizacije Sjenica, Mihailo Tripković.

Etno- turistički kompleks „Sjenička kuća“ predstavlja reprezentativan objekat sjeničke kuće sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Predstavlja repliku tradicionalne sjeničke kuće onakve kako je ona zapravo i izgledala iz tog vremenskog perioda i u kakvoj su živeli naši preci. Ono što je karakteristično za nju je tip gradnje, a njena namena će u budućnosti biti multifukcionalna.
Jedan deo objekta će predstavljati galeriju, a imaće i mali muzejski depo, u jednom dijelu će imati dvije postavke, odnosno dvije sobe koje će biti opremljene u tradicionalnoj kulturi ovog kraja. Jedna soba će biti opremljena u tradicionalnom bošnjačkom folkloru, a druga onako kako je u to vreme živela jedna srpska porodica.

Čitaj još:  Počelo postavljanje ploča u centru grada (Video)

„Sjenička kuća“ se nalazi u strogom centru grada na slobodnoj površini gdje je inače urbanističkim planom predviđena izgradnja takvog objekta koji će doprinijeti uljepšanju grada.

Pogledajte više o ovoj temi na 5:25 min.

Tekst smo preuzeli sa opštinskog sajta, koji su ga preuzeli iz našeg snimka. Hvala ;)

Facebook komentari

Leave a Reply