View Single Post
Old 04-09-2008   #37
Unicknnamed
Unicknnamed
Dobar
 
Unicknnamed's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Godine: 44
Posts: 1,569
Default

Stvari koje mogu pokvariti post

Stvari koje kvare post možemo podjeliti u dvije vrste:

1. Stvari koje kvare post bez razilaženja među islamskim učenjacima, 2. stvari oko kojih postoji razilaženje.
Stvari koje kvare post bez razilaženja među islamskim učenjacima

1. Jelo i piće i sve ono što ih može zamjenuti, poput hranjivih inekcija ili infuzije
Dokaz za to su riječi Allaha, dželle šenuhu, : "… jedite i pijte sve do zore, dok ne budete mogli razlikovati bijelu od crne niti … "(El-Beqare, 187)
2. Polni odnos
Dokaz za to su riječi Allaha, dželle šenuhu: "Dozvoljava vam se da u noćima postaimate odnos sa ženama vašim… " (El-Beqare, 187)
3. Izlazak sperme sa strašću
Dokaz za to su riječi Allaha, dželle šenuhu, u hadisu kudsijji: "Postač, u Moje ime, ostavlja jelo, piće i zadovoljavanje strasti". Riječi islamskih učenjaka "sa strašću", znače da je osoba, kojoj sperma izlazi zbog zdrastvenih problema, a ne zbog strasti, opravdana i njen post je ispravan. ....


4. Nastupanje mjesečnog ciklusa ili porođaja
Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: "Zar žena za vrijeme mjesečnice ne ostavlja post i namaz"?! (Hadis su zabilježili Buharija i Muslim).

5. Odmetništvo od islama
Kaže imam Ibn Kudame: "Nije mi poznato da među učenjacima postoji razilaženje oko toga da odmetništvo kvari post". (Pogledaj: "El-Mugni", 3/23)

Stvari oko kojih postoji razilaženje

1. Hidžama (izvlačenje štetene krvi iz predjela potiljka, pomoću posebnih instrumenata)

Učenjaci hanbelijskog mezheba smatraju da hidžama kvari post, dok učenjaci ostala tri mezheba smatraju da ne kvari. Jače mišljenje je da hidžama ne kvari abdest, na što upućuju sljedeći dokazi:
-Riječi Abdullaha ibn Abbasa: "Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je za vrijeme posta i hadžskih obreda činio hidžamu". (Hadis je zabilježio Buharija)
-Riječi Enesa, radijallahu anhu: "U prvo vrijeme hidžama je bila pokuđena postaču. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je prošao pored Dža'fera ibn ebi Taliba, u vrijeme dok je ovaj činio hidžamu i rekao: "Obojici je pokvaren post". Nakon toga, Poslanik je dozvolio hidžamu postaču.(Hadis je zabilježio Darekutni i ocjenio ga je jakim).

2. Namjerno uzrokovanje povraćanja

Većina učenjaka, među kojima su učenjaci sva četiri mezheba, smatra da namjerno uzrokovanje povraćanja kvari post, i kao dokaz uzima riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: "Onaj ko namjerno povrati, pokvaren mu je post i obavezan je nadoknaditi dan u kojem je to učinio". Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda i Abdullaha ibn Abbasa da su rekli da povraćanje niukom slučaju ne kvari post, što je slabo mišljenje i oprečno je hadisu kojeg smo naveli.

3. Namjera u srcu za prekidanjem posta

Većina učenjaka je stava da je post pokvaren osobi koja zanijeti (u srcu) prekidanje posta. Kažu: "Post je ibadet koji nije ispravan bez namjere(nijjeta), što znači da onaj ko zanijjeti prekid posta, gubi uvjet za njegovu ispravnost, kao što je slučaj sa namazom".(Pogledaj: "El-Mugni", 3/24).

4. Poljubac koji prouzrokuje izlazak mezja (mezj je tekučina koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o odnosu).

Imam Ahmed i Malik su stava da izlazak mezja u ovom slučaju kvari abdest, a imam Ebu Hanifa i Šafija su stava da ne kvari. Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin preferira drugo mišljenje, potkrepljujući to riječima Allaha, dželle šenuhu, u hadisu kudsijji : "Postač, u Moje ime, ostavlja jelo, piće i zadovoljavanje strasti". Pod zadovoljavanjem strasti se misli na izlazak sperme prilikom odnosa. (Pogledaj: "Fetava ramadan", 2/425).

5. Uzastopno (neprekidno) gledanje u ženu koje može prouzrokovati izlazak sperme

Imam Malik i Ahmed smatraju da to kvari post, a imam Ebu Hanifa i Šafija smatraju da ne kvari. Allah najbolje zna, ispravnije je da uzastopno gledanje u ženu, uz izlazak sperme ne kvari post, kao što ne kvari post razmišljanje o odnosu uz izlazak sperme.

Da bi pomenute stvari pokvarile post moraju se ispuniti tri uvjeta:

1. Znanje da neka od tih stvari kvari post i znanje da je nastupilo vrijeme iftara.

Dokaz za prvo su riječi Allaha, dželle šenuhu: "Gospodaru naš, nemoj nas kažnjavati za ono što iz zaborava i pogreške uradimo". (El-Beqare, 286). U hadisu kojeg bilježi Muslim se navodi da je Allah, dželle šnuhu rekao: "Uslišio sam vašu dovu". Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nije naredio Adiju ibn Hatimu da naposti dane koje je pogrešno postio, zbog pogrešnog razumjevanja riječi Allaha, dželle šenuhu: " … jedite i pijte sve do zore, dok ne budete mogli razlikovati bijelu od crne niti…" (El-Beqare, 187).

Dokaz da se poznavanje vremena u kojem nastupa iftar, uzima u obzir pri donošenju suda o ispravnosti (neispravnosti) posta, je slučaj koji se dogodio u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a kojeg prenosi Esma, kćerka Ebu Bekra, radijallahu anha. Naime, Esma, radijallahu anha, spominje da je jedna grupa ashaba u kojoj se ona nalazila, iftarila, u oblačnom danu, misleći da je zašlo sunce. Samo što su iftarili ukazalo se sunce. U ovoj predaji se ne spominje da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, naredio napaštanje tog dana.

2. Svijesno činjenje neke od stvari koja kvari post

Onaj ko iz zaborava uradi nešto što kvari post, obavezan je prekinuti tu stvar onog trenutka kada se sjeti i njegov post je ispravan. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: "Postač koji bude jeo ili pio iz zaborava, nastaviće postiti - Allah, dželle šenuhu ga je time napojio i nahranio"; a udrugoj predaji istog hadisa se kaže: "Ko se iftari u toku nekog od ramazanskih dana, iz zaborava, post mu je ispravan i nije obavezan ndoknaditi taj dan". (Hadis su zabilježili Buharija, Muslim i Hakim)

3. Namjerno ili svojevoljno činjenje stvari koja kvari post

Dokaz za to su riječi Allaha, dželle šenuhu: "Onoga ko zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao i otvori svoje srce nevjerstvu – osim onoga ko na to bude prisiljen, a srce mu bude zadovoljno vjerovanjem - čeka Allahova srdžba i žestoka kazna". (En-Nahl, 106). Kaže šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin: "Ako se čovjek oslobađa sankcije za izgovoranje riječi nevjerstva pod prisilom, nije teško zaključiti da se oslobađa sankcije za stvari koje se ne mogu uporediti sa nevjerstvom". (Pogledaj: "Fetava ramadan", 2/428 ). U prilog navedenoj tvrdnji idu i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: "Allah, dželle šenuhu, je oprostio mome ummetu ono što on iz pogreške, zaborava i pod prisilom učini". Post nije pokvaren osobi koja bude prisiljena da učini nešto što kvari post, osobi koja bez svoje volje proguta prašinu, osobi koja polucira u snu i sl.
Unicknnamed is offline   Reply With Quote