View Single Post
Old 20-04-2012   #184
Skorpija
Registrovan
Domaćin
 
Skorpija's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Landskrona
Posts: 10,158
Default

IZ KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE

Velika gradina u Vrsenicama-Destinikon
Ostaci utvđenja, Vrsenice


Velika Gradina u Vrsenicama nalazi se na jugoistočnom obodu Sjeničkog polja. Predstavlja jedno od retkih nalazišta sa
primerom korišćenja branjenog prostora kasnoantičkog i ranovizantijskog utvrđenja. Radi se o složenom lokalitetu sa tri
kulturna horizonta, kao i ostacima objekata, koji su predmet arheoloških istraživanja. Nalazi se u neposrednoj blizini Sjenice.
"Gropa de kišes", Ugao
Ostaci crkve
Sa desne strane puta Karajukića bunari – Ugao, nalaze se, među vrtačama, ostaci crkve sa nekropolom. Meštani ovaj
lokalitet na albanskom zovu Gropa de kišes, što u prevodu znači Crkvene vrtače.
Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu, nastala je najverovatnije u XIV veku i predstavlja izuzetno poštovano kultno
svetilište. Pominje se u XV, XVI i XVII veku, kada je bila jedan od kultnih i duhovnih centara u Srednjem Polimlju. Zapusteo
je najverovatnije u XVIII veku, kada su iz njega odnete mošti Svetog Haralampija i episkopa Grigorija. U nauci je poznat po
Kumaničkom jevanđelju koje je 1604. godine priložio jeromonah Zaharije. Ovaj rukopis je nastao početkom XVI veka.
Ilustracije četvorojevanđelja potiču iz XIV i XV veka, i izuzetne su lepote.
Portreti jevanđelista, vrhunska dela umetnosti XIV veka, umetnuta su u mlađi rukopis, koji je ukrašen u XVI veku. Pravo
obilje fragmenata fresaka, mogu se vezati za XVI vek, kada je očevidno došlo do prosperiteta manastira, a možda i do
spomenute obnove. Arheološki nalazi ukazuju da crkva nije gorela i da se iz nama nepoznatih razloga zarušila. U tom
stanju ostala je sve do početka 2000. godine, kada je Muzej u Prijepolju pokrenuo projekat obnove, kojim je 2001. godine
crkva u potpunosti rekonstruisana. Kumanica je jedan od retkih srednjovekovnih manastira kome poštovanje vekovima ukazuju i pripadnici drugih
veroisposvesti, pre svega muslimani, koji ga, kao i pravoslavni Srbi vezuju za moći izlečenja i isceljenja, koja su se tokom
njegove duge istorije ovde i dešavala.
Do obnovljenog manastira Kumanica dolazimo magistralnim putem od Prijepolja prema Bijelom Polju, na ulazu u limski
kanjon, koji povezuje most od koga se na udaljenosti od oko 300m nalazi manastir.
Džamija u Uglu predstavlja najstariju sačuvanu džamiju na prostoru sjeničke opštine. Sagrađena
je 1704. godine. Odigrala je ključnu ulogu u procesu islamizacije tek doseljenog katoličkog –
malisorskog stanovništva iz severne Albanije na prostor Sjeničko pešterske visoravni.
U centru Sjenice nalazi se džamija Sultan Valide, građena sredinom XIX veka kao zadužbina majke Abdul – Hamida.
Veličinom i oblikom čini značajan urbanistički detalj naselja. U graditeljskom smislu ima sve odlike monumentalne
arhitekture, kojom dominira prilično velika kupola, prečnika oko 15 metara. Zbog te svoje fascinantne veličine kupola nije
sagrađana od zidane konstrukcije već od drveta. Prvobitno je bila načinjena od olovnog lima.
U narodu je sačuvana legenda o njenom postanku koja kaže da su hajduci i odmetnici opljačkali karavane sa Validinom
robom. Kada je nakon dugog čekanja povratila svoju robu i dukate, sve je dala da se u Sjenici izgradi džamija za njenu
dušu, gde će se narod Bogu moliti.
__________________
I See You

Skorpija is offline   Reply With Quote