Telekom Biberovic Sjenica Beograd

UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019

Sjenica vesti

ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019“ U BEOGRADU

Dana 10-11 oktobra 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Akademije inženjerskih nauka Srbije, Udruženja hemičara i tehnologa Srbije, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Inženjerske komore Srbije i Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih sirovina iz Beograda, održana je međunarodna naučna konferencija „UTICAJ NELEGALNE IZGRADNJE, LOŠEG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU-IMPEDE 2019“. Na konferenciji je svoj rad izložio i doktorant elektrotehnike Elmedin Biberović dipl.inž.el. , pod nazivom „PLANNING AND DESIGNING OF MOBILE TELEPHONY IN ORDER TO PRESERVE AND PROTECT THE ENVIRONMENT“.

Bazna stanica u konvencionalnom smislu ne zagađuje životnu okolinu (vodu, zemlju i vazduh). Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Međutim, po svojoj osnovnoj funkciji bazna stanica, posredstvom antenskog sistema, zrači elektromagnetne talase u određenom frekvencijskom opsegu. U opštem slučaju, pri dovoljno visokom nivou, elektromagnetno zračenje potencijalno je opasno po zdravlje ljudi.
Nivo elektromagnetnog zračenja koje emituje bazna stanica zavisi od više faktora. U fazi projektovanja bazne stanice, pored ostalog, za određenu mikrolokaciju, posebno u urbanom području, neophodno je proceniti i nivo elektromagnetnog zračenja u neposrednoj okolini bazne stanice i to sa aspekta potencijalnog uticaja na zdravlje ljudi i uporediti ga sa dozvoljenim nivoom koji je propisan aktuelnim standardom. Na osnovu tako utvrđenog nalaza izvodi se odgovarajući zaključak. Imajući u vidu kapacitet i ograničenja raspoloživog frekvencijskog opsega, predviđenog za rad mobilnih telekomunikacionih mreža s jedne strane, i sve većeg zahteva korisnika s druge strane, nameće se svakodnevna potreba izgradnje novih baznih stanica, odnosno dogradnja infrastrukture sistema.

Čitaj još:  Ivanjičani nelegalno lovili u Sjenici

Od strane javnosti, a često i lokalnih vlasti, ovaj problem nije dovoljno jasno razmatran ili se ne razume u potpunosti. Pošto su bazne radio-stanice već široko rasprostranjene, smatra se, da nema potrebe za povećanjem broja stanica, dok, ustvari, dodatne bazne radio-stanice imaju presudnu ulogu u obezbeđivanju usluga visokog kvaliteta, tj. omogućuju veći broj poziva i korišćenje novih servisa velikom broju korisnika koji se neprekidno povećava. Međutim, veoma je važno, da komunikaciona infrastruktura koja treba da podrži ove sisteme, bude pažljivo i oprezno planirana i projektovana, u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Strateško planiranje i analiza mogućih alternativnih rešenja presudni su za razvoj telekomunikacionih mreža. To znači da lokalne vlasti, operateri kao i sami građani, svojim zajedničkim radom mogu i treba da doprinesu pronalaženju optimalnih rešenja. Strah stanovništva koje živi u blizini baznih stanica mobilne telefonije se zasniva na neinformisanosti i strahovanju od radioaktivnog zračenja koje i ne postoji u blizini baznih stanica mobilne telefonije.

Čitaj još:  Poljoprivredni sajam u Sjenici 2012 (VIDEO)
Telekom Biberovic Sjenica Beograd

Fejsbuk komentari

komentara

Povezane teme

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .